Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

mii 19, 2015
Nunavut Kavamanga munariyait taimaa ilihaqtunik uhidjutikhaq akhaluutikyuaq qayangnaittaanginni.
mii 05, 2015
Anakhungnilaqutivaktuq tamayaqarvik atayuq ataanut igluganni ataaniittumun Milvikaqvia Iqalungni.
Iipu 27, 2015
Monica Ell, Ministauyuq munagiyuq Nunavut Pivalliayuliqiyikkut Kuapuraisinik (NDC), uplumi tuhaqtitivaktuq allanguqtirutikharnik talvani kuapuraisingit katimayiiyukharnik.
Iipu 24, 2015
Uuktuutikharnik uuktuugaluaqin maniktaqvikharnik talvuuna Hanaqidjutikharnik Maningnik, Nunami Niqautikharnik Payugiangat, Hanayakharnik Pivalliadjutikharnik Mikiunik Havagvikharnik Ikayuutikharnik havaaqharnik talvuuna Qitiqauyaqvia 2mi Qitiqauyaqvia 13mu
Iipu 20, 2015
Aulayukhaq Qiqaiyaqluarviami, Nunavut Kavamangit Akhaluutiliqiyikkut Havagviangit Nunalipauyaqlu Iqaluingit Nunalaani Palihimauyangit Havagviat ihivriuqhimaaqniaqtun akhaluutinik uqumailiitaaqaqtun 4 tausin 5 hananik.
Iipu 20, 2015
Aulayukhaq Qiqaiyaqluarviami, Nunavut Kavamangit Akhaluutiliqiyikkut Havagviangit ihivriuqhimaaqniaqtun akhaluutinik uqumailiitaaqaqtun 4 tausin 5 hananik.
Iipu 01, 2015
Titirauyaqtiuyutin, atuqtuuyaliqiyutin, titiraqtiuyutin, qunngiaktitiuyutin, piksasuuliuqtiuyutin? Tingmiyumavin aihinun pivalliayaangat havaarumayangnik? Ikayugiaqaqtugut!
Iipu 01, 2015
Nunavut Kavamatkut hadja piliqtut uuktuutikhanik uuktuqtunut Qinikhianirmun Uyaqqanik Nunavunmi.
Maassi 30, 2015
Nunavut Kavamanga pipkailiqtut maningnik ikayuutikhanik katimayiiyinut pivalliavikhamun, ihuaqhainirmun pitjutiligiamilu uyararhiurnirmun ilihainiq Nunavunmiutat ikayuqtauyaangginni uyararhiuqtinit.
Maassi 05, 2015
Una maniliugutikhaq pipkainiaqtuq anggiyuamik maniliurutikhamik nunallaamun