Havaktingit

Logo Home

You are here

Government of Nunavut News Room

Saptaipa 10, 2021
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitauvaktuq allan’nguqtiqhimajuq taffumunga Nunavut Kavamanga (GN)-kut angijukhiit atan’ngujaujukhanik.
Julai 19, 2021
Iqaluit, Nunavut (July 19, 2021) – Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi uqaqtuq aalanguqtirnirmun Kavamatkuni Nunavunmi (GN)kut angayughiit atanguyat havaqatigiit.
Julai 09, 2021
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitaa una uqauti:
Immaktirvia 30, 2021
Ublaakkut. Piqangittuq nutaanik aannialiqtunik COVID-19 qalagjuarnirmik Nunavunmi. 262ngujun nakuuhijun talvannga uumannga aannialaqidjutimi aullaqtirutaanin.
Immaktirvia 24, 2021
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tunijaa una uqauti:
Immaktirvia 24, 2021
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tunijaa una uqauti:
Immaktirvia 17, 2021
Ublaakkut. Nunavunmi piqangittuq nutaanik imaaluuniit nakuhijunik qalagjuarnirmin COVID-19 ublumi.
Immaktirvia 15, 2021
Uataani Hivuliqtit katimajut hivajautikkut ublumi uqautigilugu angmaffaarutikhaa upalungaijautit, hakugiktumik maniliunirmik ihuaqhinirmun, aanniaqtailinirmunlu uataani tununganilu Kanatamiut.
Immaktirvia 14, 2021
todays numbers