Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Immaktirvia 04, 2020
Nan'ngarijaujuq Elisapee Sheutiapik, Ministauyuq Inuliriyikkutni, ublumi tuhaqtitivakhimayuq ukuninga uqaqhugit:
Immaktirvia 04, 2020
Ilangat Kavamanga Kanadaup kiudjutaat COVID 19 qalagjuarniq aanniarjuarutaanut,inirnikhaat tunijauvaktut naliangnik Aaquaqhiutit Inutquaqhiutitlu (OAS) umingaluuniit Itquumayut Manikhaakhanut Ikayuutait (GIS) tunijauniaqtut atauhiikhimajumik taksiijautaitt
mii 13, 2020
Ikajuuhiaqpakkuvit (IA), una ilihimajakhat uukturahuaruvillu maningmik uuminga ikajuutikhamik inungnut Canada Emergency Response Benefit (CERB akiliqtaujukhamik ilingnut):
Iipu 23, 2020
Inulirijitkut Ilagiingnun Inuuhiqattiarnirmun Havagvia aghuuqtut ikayuqlugit tamaita munaqhiyut, nutaqqanik munaqhiyut ilamingniklu angayuqaanguyut Nunavunmi haffumuuna maligatigut aalakiinik ikayuutinik ilauyut akiliuhiakhat nutaqqat munariyauyunun
Iipu 21, 2020
Inuliriiyitkut Ikayuuhialiqiiyitkut Havagviata ilitturipkaiyut Nunavunmiunut taapkuat T5007 taaksiutiqhait 2019 Ikayuuhiaqpaktunut kinguvaqtittauyut tuyuqtauniaqtunlu titiqiqqivikkut talvuuna Qiqaiyaluarvia 18, 2020.
Maassi 23, 2020
Inuliriiyitkut Ikayuuhialiqiiyitkut Havagviata ilitturipkaiyut Nunavunmiunut taapkuat T5007 taaksiutiqhait 2019 Ikayuuhiaqpaktunut tuniyauniaqtut nungnguliqqat April.
Maassi 19, 2020
Nunavut Kavamanga (GN) kangiqhimajut ilihariaqpaalirviit ukuallu university-nillu ilihaqtut ahianiittuni Nunavunmit ihumalukpaktut hiamitirniarahugiplugu hamna qalagjuarniq COVID-19 aanniarut.
Maassi 17, 2020
Nunavunmi Niqikhaqarnikkut Katimayiit tadja piliqtut maniliqtuutikhagitut tukhirutinik uumunga, ukununga havaktauyukhanun kiudjutikhat niqiqhaqarnikkut Nunavunmi 2020-21-mun.
Maassi 11, 2020
Havagviat Inuliriyikkut tadja piliqtut tukhirutikhanik ukununga ayuirhainikkut havaakhatigullu piniarhimadjutikhanun aulayukhanik kituliqaak nunalaani Nunavunmi
Januali 27, 2020
Havagvip Inuliriyikkut aulatitiniaqtun Nunavunmi tamainni nunalaani qauyihaidjutikharnik talvuuna Havaanganik Ayuiqharnikkut Maligarmik talvuuna Ubluqtuhirvia Imaruqtirvia 2020mi.