Havaktingit

LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Nuvaipa 30, 2020
Ublaakkut. Ublumi, Nunavut piqaliqtuq hitamanik nutaanik aannialiqtunik COVID-19 qalagjuarniq, tamaita Arviani.
Nuvaipa 27, 2020
Bonjour. Aujourd’hui, le Nunavut compte 4 nouveaux cas de COVID-19, tous à Arviat.
Nuvaipa 25, 2020
Ublaakkut. Ublumi, Nunavut piqaliqtuq qulinik 11 nutaanik aannialiqtunik COVID-19 qalagjuarniq. 8-nik aallat aannialiqtunik Arviani imaalu pingahut nutaat aannialiqtut Tikirarjuami.
Nuvaipa 23, 2020
Ublaakkut. Ublumi, Nunavut piqaliqtuq hitamanik nutaanik aannialiqtunik COVID-19 qalagjuarniq. Pingahut nutaat aanialiqtut Kangiqlinirmi imaalu atauhirmik nutaamik aannialiqtumik Tikirarjuarmi
Nuvaipa 20, 2020
Ublaakkut. Ublumi, Nunavut piqaliqtuq qulinik 10 nutaanik aannialiqtunik COVID-19 qalagjuarniq.
Nuvaipa 18, 2020
Ublaakkut. Ublumimit, Nunavut attautimut 70-nguqtut annialiqtut COVID-19 qalagjuarnirmik.
Nuvaipa 16, 2020
Ublukkut. Ajuqharnaqpiaktumik havangnaidjutaani, tamaffi ilihimajuhi, piqaliqtugut 26 naunaiqtauhimajut aannialiqtut confirmed cases of COVID-19 qalagjuarnirmik Nunavunmi – siksiujut nutaat aaniaqtut Arviani malrunguktuuk nutaak aannialiqtuuk Kangiqlinirmi
Nuvaipa 13, 2020
Qaujip[kaqtauhaaqtugut aallamik naunaiqtaujumik aannialiqtumik COVID-19 qalagjuarnirmik, Arviani. Tamatkikhugu Kivallirmi avikturnianni umiktaujut qajangnaitkutikhanut.
Nuvaipa 12, 2020
Ublaakkut. Ilihimaliktuhi aannialiqtumikCOVID-19 qalagjuarniq Kangiqlinirmi. Tujuqtugut nakuujumik ihumakhanik nunanganut Sanikiluarmi hamanillu Kangiqlinirmi.
Nuvaipa 12, 2020
Havagviat Kiinaujaliqijikkut havagviat Kangiqlinirmi umikhimajuq uumani havainirmi. Kiinaujaliqijit havaktiit utirniaqtut havagvingmut Hivulliunmi, Hikutirvia 16. Kihimi, havagviatg umikhimajuq inungnut.