Logo Home

You are here

Government of Nunavut News Room

Nuvaipa 17, 2022
Maliqhautiplugu ihumaliurtaannik kavamatuqainit Ministap Ukiuqtaqtumi Kavamaliqidjutaitanut Dan Vandal taapkuatatigut Qikiqtaalurmi Iron Ujaraqhiurvingganut Kuapuraisinga Mary River Havauhiqhaq 2 Pivalliaviqhamun Uuktuutigijaujuq pilimaittuqhat, Minista Pi
Nuvaipa 17, 2022
Ilauqatigilugin atauhiq Kanatami qulliujunun havagviit! Talvani Hikutirvia 21-mi 22-milu, Nunavut Kavamanga (GN) piniaqtaan havaarihimmaagakhanun takupkainirmun Iqaluktuutiami.
Nuvaipa 17, 2022
Kangiqłinirmi Nunavunmi Taanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimajiit (NULC) niuvvaavik havagvialu umikhimaniaqtun ublumi, Hitammiut, Hikutirvia 17, 2022.
Nuvaipa 17, 2022
Qanganguqquq, ilagiit atuqhimajut akitujunik tatqirhiutinik nutaqiqiviit akiligahanik, hivitujumik nutaqiuqhutik nutaqiqivikhailiunirmunlu pijaghanik.
Nuvaipa 17, 2022
Havagviat Inulirijikkut uqaudjijut Kugaarjukmi nunaqaqtunun umikhimalarniaqtun havagviat Inulirijikkut talvuuna Hikutirvia 16, 2022, Ubluqtuhivia 10, 2023, ikiklivalaarmanik havaktikhanik.
Nuvaipa 17, 2022
Munaqhiliqiiyitkut tuhaqtitiyumayut inungnun Hamlanga Kimmirurmi purriquiniq imarmik iniqtuq.
Nuvaipa 17, 2022
Havagviat Pitquhiliqijikkut ilauqujait Naujaat nunalaani inungnik nunalaani uqaqtauniaqtuni talvunua ihivriungnikkut maniktaqvikhatigun Aittuuhiat Ikajuutillu pinahuarut talvani Pingattiut, Hikutirvia 30, 2022 talvani Tuugaalik Angajukhiit Iliharviani ulap
Nuvaipa 16, 2022
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Qilamiungnikkut Munagidjutikkut Havakviat, akngiqhipkagumayaitNunavunmiun tamna uuktuqtauniaqtuq nunaqyuami Qilamiungnikkut Upalungaiyautikkut Auladjutaa atuqtauniaqtuq qaffiuqtuqluni tamaini Nunavunmi ubluqhiuta
Nuvaipa 15, 2022
Havagviat Maligaliqijit piliqtut uuktuutinik atautinin piumajut kivgaqtuqlutik hamani Nunavunmi Ihuinaaqhimajunun Ihivriuqhijughanik Katimajiit ilaujut (NCCRB).
Nuvaipa 15, 2022
The Department of Health advises residents of Sanirajak that the boil water advisory is lifted.