Havaktingit

You are here

Maniliuqhimaaqtukharnik taktarutikhangit

Tissaipa 04, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Maniliuqhimaaqtukharnik taktarutikhangit

Maniliurumavit manikharnik nunalaani talvuuna taktarutikhatingnik, tiguyauyukharnik, bingokniklu, amuyukharniklu tiguyauyukharnik allanikluuniit taktarutingnik?

Nunavunmi, titiqiqidjutiqaqtunik maniliukhimaaqtunik allanik ihagiahuktunik maniliungitunikluuniit havagviit aulatitigiaqaqtunik ukuninga hulilukaaktunik. Laisikharnik piyukhauyutin allatqiinguyunik taktaliqidjutiliqiyunik tiguyauyukharnik nunaptingni.

Naunaiqyumigumaguvit qanuq uuktugianganik taktarutikharnik laisikharnik nunalaaptingni, hivayaqlugu Maniliqiyunik Havagvingni, uvani 1-866-223-8139 (akiitut) unaluuniit 867-975-5449, qaritauyakkutluuniit nunavutlotteries@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkaiyut uqaqatigilugu:

Nasra Esak
Tuhaqtidjutinun Ayuittiaqhimayuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Kavamatkut Nunavunmi
867-975-5342
nesak@gov.nu.ca