Havaktingit

You are here

Nunavunmi ilauyut uvani Nunaqyuami Qilamiungnikkut Uuktuutinun

Nuvaipa 21, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Nunavunmi ilauyut uvani Nunaqyuami Qilamiungnikkut Uuktuutinun

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Qilamiungnikkut Munagidjutikkut Havakviat, akngiqhipkagumayaitNunavunmiun tamna uuktuqtauniaqtuq nunaqyuami Qilamiungnikkut Upalungaiyautikkut Auladjutaa atuqtauniaqtuq qaffiuqtuqluni tamaini Nunavunmi ubluqhiutaitigut uvani Hikutirvia 28, 2018.

Uuktungniaqtut ubluqhiut hamungaqat 1:55 ubluqitqani. EST, 12:55 qitqani. CST and 11:55 ublaami. MST, via tigumiakkut hivayautit, Tiivikkut uvalu naalautikkut. Uuktuutit havaktauniaqtut attautini aviktungniini uvalu aviktuqhimayuni.
Uuktuut qilamiungnikkut tuhaqtidjutaa imainiaqtuq: "Una uuktuut. Qanuriliugiaqangituq. Kangiqhittiagutikhamik: http://www.cgs.gov.nu.ca/npas/inn/”.

Nunavunmi, tuhaqtidjutit tamainun uqauhiitigut Inuktitut titiraqhimaniaqtut titirauhikkut taimaali nunaqyuami tuyuqtautit auladjutait titiralaimata syllabicstun.

Nunamingni Kanatami tuhaqtitiyut qungiaqtiniaqtait qilamiungnikkut tuhaadjutit. Nalautikkut aulaniaqtuq tuhaqtidjut haffumuunga CBCkut nalautaatigut. Tigumianun tuhaqtidjutit piyauniaqtut alguyaqtungitutigut hivayautikkut atayut haffumunga LTEmun atadjutainun ihuaqhaqhimayut piyaangini uuktuutit tuhaqtidjutit..

Tigumiatigut hivayautikkut ihuangnikkut, atadjutiqaqtut LTE atadjutaanun, hivayautit napagianga piinagiaqaqtut pidjutauyut, tamayaillu uvlau ihuaqhaqtauhimayut hulaqutauniaqtut tigumianun hivayautinun uuktuutikkut tuhaqtidjutit.

Tuyuqtautait uuktuutit hulaqutiniaqtut tuyuqtauviinun (tiiviikkut, naalautikkut). aktilaanga namavyaktuq 30 secondsnik.

Qilamiungnikkut Upalungaiyautit nunaqyuami auladjutit havaktauhimayut tunihiyaangini ayungnaqtutigut anaktuidjutikhaq inungnun tuhaqtidjutit Kanatamiunun uvlau ilihaqtitugit inuit hunat qilamiungnikkut iniaqqat atuliqat inuuhingmun hivuuganaqtumik atuliqqat.

Aulahimaaqtumik uuktuqhimaangniaqtut auladjutinun ihuaqtumik havagiangini uvlau naunaiyaidjutauniangmata humi tapkua ihuaqhagiaqaqtut.

Qilamiungnikkut Munagidjutikkut Havakviat havangniaqtut ihivgiugutinik uuktuutit piyaangini hivungani uuktuutit ihuaqtut uvalu kiuyut ihuaqtumik Nunavunmiunun qilamiungnikkut atuqtaukpata.

Nunavummiut piyaaqtut kangiqhidjutinik hamanga http://www.cgs.gov.nu.ca/npas/inn/.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Nasra Esak
Tuhaqtidjutinun Ayuittiaqhimayuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Kavamatkut Nunavunmi
867- 975-5342
nesak@gov.nu.ca