Havaktingit

You are here

Nutaaq qaritaujakkut takujakturvikhaa kangiqhidjutikhaq aturiami auladjutikhanik

Niqiliqivik 19, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Nutaaq qaritaujakkut takujakturvikhaa kangiqhidjutikhaq aturiami auladjutikhanik

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) atulihaaliqtaat nutaaq qaritaujakkut takujakturvia naunaiqhidjutigivlugu Atuttiarniq, pinahuarutikhaq mikhilaarutikhamik Nunavutip pujuum anialailaqutaa auladjutikhanullu akiinun kavamatkuni iglukpagijainun nunami tamainni.

Pidjutikhaa nutaa qaritaujalkkut takujakturvikhaa pijumavlugit kangiqhipkaidjutikhamik ihuaqtumik atuqpagianginnun auladjutikhanik Nunavunmi, pijumajamingnun mikhilaarlugu nunami tamainni auladjutikhanun pivaktainun. Piqaqtuqlu amihunik naunaitkutikhanik aallatqiinik uuktuutigihimajainun CGS-kunit, unalu amigaitqijaanit $62 million-mit ikajuutikhanun tamaat nunamun hivituniani qaangiutilugu qulini ukiuni.
Iniqqat, Atuttiarniq pinahuarutikhaq piniangnahugijaat mikhilaarutigilugu aadjikkutaanun qaangiutilugu 4,200 tonnes-nik CO2-mik ukiunganun, aadjikkutarijaanun pujuum anialaqutaa pujut anianiit pihimajut 900-nit akhaluutinit atauhirmi ukiungani. Ilagijaanun aallanun auladjutikhanun atulluarnaittumik nutaanguqtirutikhanun havangniaqtainun havaktillugit taimaa havaktaujakhamun.

Qaritaujakkut takujakturvia, piliuqhimajuq paanarivlugit MCW Custom Energy Solutions-kut, nutaanguqtiqattarniaqtaat taimaa nutaat auladjutikhanik atulluarutikhainun aallanullu avatingnun nakuujut ihuaqhiutikhat atuliqqagit Nunavunmi.

Kangiqhijuumijumagungni Atuttiarniq naunaiqhijuumijaamiluuniit auladjutinun atulluarnaittumun nunami, takujakturlugu https://atuttiarniq.gov.nu.ca/.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:

Maurice Fontaine
Tuhaqtidjutinun Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
mfontaine@gov.nu.ca