Havaktingit

You are here

Piyumayut uuktuqtukhanik Qauyiharnirni Ihivriuffaaqiunikkut Naalaktini katimayiuyukhanik

Saptaipa 29, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Piyumayut uuktuqtukhanik Qauyiharnirni Ihivriuffaaqiunikkut Naalaktini katimayiuyukhanik

Nunalingni Kavamatkunillu Pivihaqautikkut Havakvia qinirhiayut piyumayunik inungnik katimayiuyukhanik uvani Qauyiharnirni Ihivriuffaaquinikkut Naalaktini, naalaklugit ihivriuffaaquitjutit ihuigiyauyuniklu uvani Piqutini Naunaiyautini Taksiiyautikkullu Maligaqmi.

Tikkuaqtauniit piqaqtut pingahunik ukiunik. Piyumayut inuit tuyuqtaaqtait havaakhaqhiurutjutitik uvunga:

Parnaiyarnirmut Nunaliqinirnullu Havakvik
Nunallaani Pivallialiurnikkut
Nunalingni Kavamatkunillu Pivihaqautikkut Havakvia
P.O. Box 272
Kugluktuk, NU  X0B 0E0

RChapple@GOV.NU.CA

Umikvikhaq uukturiami una October 31, 2017.

###

Tuhaumapkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Kris Mullaly
Tuhagakhaliriyi/Atugakhanik Naunaiyaiyi
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca