Havaktingit

You are here

Qiniqhiayut uuktuqtukhanik - Aviktuqhimaniani Katimayiit Ihuaqhainikkut Ilauyukharnik

Iipu 10, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Qiniqhiayut uuktuqtukhanik - Aviktuqhimaniani Katimayiit Ihuaqhainikkut Ilauyukharnik

Ministaat Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut qiniqhiayut inungnik kivauyukhanik Aviktuqhimaniani Katimayiit Ihuaqhainikkut Ilauyukharnik. Katimayiit tuhaavaktut ihuiguhuutauyunik maliqatiyunik Nanminiqtamiknik Ihivriuqniq Taaksiliqinirmutlu Maligaq.

Tikkuakvikhanga aulaniaqtuq atauhirmik ukiumik. Ihumagiguvit, tuyuqlugu havakpakhimayainganik naunaitkutitin uumunga:

Upalungaiyaqniqmun uvalu Nunatigut Havagviat
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhakautikkut
Titiqiqivingmi. Qiuqutaa 272
Kugluktuk, NU X0B 0E0
RChapple@GOV.NU.CA

Umikvikhaa uuktugianganik Tallimiut, Qitiqqautiyuq 26, 2019. Kangiqhittiarumaguvin, qaritauyakuuqtitilutik CGSPlanningLands@GOV.NU.CA.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Nasra Esak
Tuhaqtidjutinun Ayuittiaqhimayuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
nesak@gov.nu.ca