Havaktingit

You are here

Russiamiutat Rocketnik Hiqugaqtitiniaqtun Ikianun tunniaqtuq hanigaini uvani

Aktuupa 10, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Russiamiutat Rocketnik Hiqugaqtitiniaqtun Ikianun tunniaqtuq hanigaini uvani


Nunavut Kavamatkut (GN) uqallautivakhimayut taima Russianmi rocketnik hiqugaqtitiniaqtun ikanun Tallimiut, Tattiarnaqtuq 13, 2017mi. Una hiqugaqtitihimayuq yukaktitiniaqtun hunavalungnik tariuqyuarmi akungani Ellesmeremi Qikiqtaani Kalaakniitmilu.

Tamna rocket hiqugaqtitihimayuq ikianun piqaqtuq iluani taimaitumik hydrazinemik. Ihumagiyauyuq taima hunavaluit yukaktauhimayut ikianin yukakniaqtun hilataani Kanaitianmi tariuningani unalu ihumagiyauniaqtuq taima ayungnautiqaqpalaaqalimaituq ayungnautikharnik talvuunga hulilukaaktunik.

Taima munagiyauniaqtuq, taima Nunavut Kavamangit ilitugipkakhimaarniaqtait Kavamangit Kanatami uuminga hulilukaaktunik. Talvuuna aulalimaitugaluaq, kihiani aihiruqtiqhimayut yukagumik nunamun, tutqikhaiyukharnik aulatitiniaqtun ilitugipkaiyaangat nunalaanun piyaangat yukaktauhimayunik nunamun. Nunavut Kavamatkut munagihimaarniaqtut qanuriliuqtun tunihimaarlugitlu naunairutikharnik piqagumik.

###

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:
Kris Mullaly
Atugakhanut Naunaiyaiyi/Tuhagakhaliriyi
Nunalingni Kavamatkunilu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca