You are here

Ulapqidjutikkut Aittutikhat uvalu Ulapqidjutikkut Huliluqaarutinullu

mii 16, 2022

Inungnut Tuhaqtitaujukhaq

Ulapqidjutikkut Aittutikhat uvalu Ulapqidjutikkut Huliluqaarutinullu

Ulapqinirmun Huliluqaarutinullu Havagvia ukunani Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut piliqtut uuktuutikhanik niruarutikhaniklu uuminga pinahuarutikharnik:

  • Ulapqinirmun Aituutit – Ilihimaviuk ulapqittiaqpakhimayumik ulapqijumik, aijuiqhaijimik uvaluuniin akiitumik ikajuqtumik nunallaangni? Niruarutikhat angmaqtut ilitaqhidjutikhat attautinun havattianikkut ikayuutainik pivallianirmun ulapqinirmun Nunavunmi.
  • Ilihairutingnik Manikhanut Ikajuutikhaq – Nunavunmiutaujutin ilihaqtutin aulahimaaqhutik iliharvingni iliharvirjuangani havaaqhangit talvani havaanganik iqaiyaliqinikkut ilihairutingnik,iqaijaliqinikkutlu, ulapqijukharnik titiqiqidjutiliqijukharnik, ulapqiyukharnik nallunaqtunik ilituqhainahuarnikkut unaluuniit ulapqijukharnik, ilitagijauhimajunik ilihaliarpaarvingmi iliharvirjuanganikluuniit? Uukturlutit tadja!

Uuktuutit pijaujukhat Tallimmiut, Imaruqtirvia 17, 2022. Uuktuutikhanik/niruaqtaudjutikhanik, takulugu SRInfo@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:

Suleikha Duale
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
sdualel1@gov.nu.ca