Havaktingit

You are here

Iqaluit NULC Niuvvaavik

 

Tadja, una Iqaluit NULC niuvvaavik angmangahimmaaqtut. Niuvvaaviup angmaumajaami ikaaqniit taimaatut:

  • Unaguiqhirvik – Umikhimajuq
  • Hivulliq – Umikhimajuq
  • Aippiut – Qitkkautijumit 7 p.m.-mut.
  • Pingattiut – Qitikkautijumit 7 p.m.-mut.
  • Hitammiut – Qitikautijumit 7 p.m.-mut.
  • Tallimmiut – Qitikkautijumit 7 p.m.-mut.
  • Saaluti – Qitikkautijumit 7 p.m.-mut.

Mikhilaarutigilugu himainniarungnaqhijumut qalakjuarnirmut COVID-19 aanniarutimut, NULC-kut ihuaqhijait inungmiujunut ungahiktukhaujunut inungnit niuvvaavikmi. Havaktinut inungnullu qajagidjutikhanut, NULC-kut ikiklihimaniaqtait ikajuqtaujut niuvvaavikmi niuvirtukhanut. Ikajuqtaujut nangipqajukhaujut malrukni meters-ni uungahitilaangulutik utaqqijuni hilataani niuvvaavikmit. Aullaqtirutaanut Qiqaijalirvia 25, 2020, niuvvaavik maniinnangnik pilimaiqtut. Maniqarvikjuamit inuup akiliutikhaa unalu atukkiutit akiliutikhat (ukuallu akiliriiqhimajut atukkiutit niurutikhat) pittaaqtangit.

Akiliriiqhimajut atukkiutit piinnarialgit aallatqiini maniqarvikjuani, Northmart unalu Canada Post. Illiriinnariaqaqtutit maningnik atukkiutikhamut atuqlugu niuvirnahuaruvit. 

 

Taanganut Laisikhat

NULC-kut pihimmaaqniaqtut niuvrutigilugit taangaanut aquiqtuutikhat laisikhanik Iqalungni Kangiqlinirmilu. 

Iqalungni, upautiinnariaqaqtutit NULC-kut niuvvaavianut talvani Hivulliq 9 a.m.-mit 12 p.m.-mut unalu 1-mit4:30 p.m.-mut, unalu Aippiunmit Tallimiunmut talvani 9-mit 11 a.m-mut. hivajarvigilugilluunniit uumunga 867-975-6869.

Kangiql;inirmi, hivajainnariaqaqtatit 867-645-8575 unaluunniir 855-844-5488 talvani Hivullirmit Tallimiunmut talvanga 8:30 a.m.-mut 12 p.m.-mut unalu 1-mit to 5 p.m.-mut.

 

Nunallaanit aquiqtuutikhanut

Nunallaanit aquiqtuutikhanut, hivajarvigilugit Kangiqlinirmi havagvia talvunga 867-645-8575 unaluunniit 855-844-5488.