Havaktingit

You are here

Pijumajut Niruaqtaujukhanik hapkununga Qaujimajatuqangit Katimajiit

Tissaipa 02, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Pijumajut Niruaqtaujukhanik hapkununga Qaujimajatuqangit Katimajiit

Nunavut Kavamanga (GN) qinikhiajut niruaqtaujumajunik taffumunga Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit, munaqhijukhat qanuriliurutikhanginnik hivuniurutikhanik Inuit Qaujimajatuqangit iluanni GN-kuni.

Ukuat katimajiujut akhurnaqtumik havakpakhimajut pivalliadjutikharnik atugakharnik, pinahuarutingnik, ikajuutikharnik auladjutikharnik kavamanmi talvuuna tunihimaaqhugit uqaudjiukharnik ilihimayainiklu Inuit

Qaujimajatuqangitnik atuqtakharnik. Ilaujut ukunani Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit tikkuaqtaujut talvani pingahunik ukiuni aulaniaqtunlu upautilutik katimaqatigiikpaktukhat pingahuiqtuqhu ukiuq tamaat.

Tujuqtaujumaguvit niruaqtaudjutikhamik titiqqamik imaaluuniit aallanik naunaitkutikhanik, hivajarlugu Shuvinai Mike, Aulapkaiji Inuit Qaujimajatuqangit, Havagviat Pitquhiliqijikkut, hivajautaa 867-975-5525, 867-222-0064 unaluuniit smike@gov.nu.ca.

Nutqarvikhaa tujurvikhamik niruaqtaudjutikhanik December 11, 2020.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:

Michael Salomonie
Atan'ngujaq, Tuhagakhanut
Havagviat Pitquhiliqijikkut
867-975-5526
msalomonie@gov.nu.ca