Havaktingit

You are here

Qilaut 2021 Atuutinik Titirangnikkut Akitaqqutautit

Iitjirurvia 17, 2021

Inungnun Tuhaqtidjutit

Qilaut 2021 Atuutinik Titirangnikkut Akitaqqutautit

Pitquhiliqiyit havaqatigiblugit ukua Qaggiavuut, piliqtut uuktuutinik haffumungaQilaut 2021, Nunavunmi ukiuq tamaat atuutinik titirangnikkut akitaqutautinik. Una ukiumi pidjutigiyaat Quviasuutiqarniq!

Qilaut quviahuutigiyaat alianaqtut Inuktut atuqtuuyangnirit, quviagiyauyut havangnirit amigailugit atuqtuuyat hakugikhiyuumirutighallu atungniranun Inuktut tamaini inuuhiptingni. akitaqqutautit pihimayut havattiarnirmun tautuktilugulu quvianarniq quviahuutillu, atuliqtilugit ayungnaqtut atuqtavut. Atuutit qungayangaarnaqtut, numirnaqtut iglangnaqtuluuniin aghuurutauyut.

Nunavummiut pitquyauyut tuyuqlugit Inuktut atuutiliuqhimayatik hivuliqpaanguyut akimayughat tikuaqtauniaqtut iliffingnin! Uvani ukiumi, Nunavummiut ihumaliurutiginiaqtait akimayut atuutit qaritauyat auladjutaitigut. Qulit akimayughat tuhaqtitauniaqtut Iidjirurvia 28 tuniyauyaangini maniinarnik taktaghanik.

Uuktuutit piyauniaq qitqani Pingattiut, iidjirurvia 10, unukpat. Qaritauyakuutilugit uuktuutitit uvunga qilaut@qaggiavuut.com. Maligahat uuktuutillut paqinaqtut uvani 2021 Uqausirmut Quviasuutiqarniq. Tamaita uuktuutit ilaqaqtughat:
1. Qibliqtunun aadjiliuqhimayut atuutitit (.MP3 unaluuniin .WAV).
2. Atuutit atiit tainiilu.
3. Atqit(s) atuqtuuyaqtit atia (piyaghaukpat).
4. Piksaa atuqtup(tut).
5. Nunat(tit).
6. Aadjiliuqhimayuq uuktuutait titiqqat.

Quulliit pingahut akimayut tuniyauniaqtut $5000, $2500, imaalu $1500 taimaatun, ukuallusaivat ilauyut piniaqtun $500 atautit.

Qitqani Iidjirurvia 25 unalu Iidjirurvia27, tamaita tuutit piinariaalaqiniaqtut qaritauyakkut niruarutillu angmaqtaulutik. Qiniqhimaaqlugit tuhaqtidjutit qanuqtut humi niruarutit aularutighaat. Akimayut tuhaqtitauniaqtut uvani Iidjirurvia 28, 2021.

Takuyaangani kingulirni ukiuni' akimahimayut, naqilugu hamna.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:

Michael Salomonie
Atan'ngujaq, Tuhagakhanut
Havagviat Pitquhiliqiyitkut
Nunavut Kavamanga
867-975-5526
Msalomonie@gov.nu.ca

Pitseolak Pfeifer
Atan'nguyalluaq
Qaggiavuut
867-222-8869
pitseolak@qaggiavuut.com