Havaktingit

You are here

Uqausirmut Quviasuutiqarniq 2021

Iitjirurvia 01, 2021

Tuhaqtitaujukhaq

Uqausirmut Quviasuutiqarniq 2021

IQALUIT, Nunavut (Iidjirurvia1, 2021) – Iidjirurvia talvuuna Uqausirmut Quviasuutiqarniq, Nunavunmi ukiuq tamaat quviahuutaa Inuktut Uqauhia. Uvani ukiumi pidjutigiyaa Inuit Pinnguarusingit – Inuit Pitquhikkut Ulapqidjutait.

“Inuit pitquhikkut ulapqidjutait pidjutauyut pitquhiptingnun ingilraanin, ikayuutigiyaqqut pivallianirmun anaktuinirmun ayuiqhautit hakugikhiyuumirutit hapingninirmunlu, atadjutauyut nunallaanun, “uqaqtuq Minista Piquhiliqiinun Margaret Nakashuk. “Kinguani naavyaktuq ukiuq qalagyuarniq COVID-19 nunaqyuami, ayuirutauyut ilihamaliqtauyut ulapqidjutinin pidjutauyut aghuungnaqtut itqaumayaghat. Aulahimaaqtumik atabluta, ahiniitkaluaqhuta, pitquhikkut ulapqidjutit pidjutigiyaqqut ublut aturiangini tiguaqhimablugulug ililugillu Inuit pitquhiit idjuhiillu.”

Uvani ukiumi, Nunavunmiun ilauquyauyut quviahuutinun imaa uqarlugit atuqhimayatik unipkaallu haffumunga pidjutauyumun. Ilangit uvani ukiumi quviahuutauyut ilauyut Inirnirit uqautigiyait aghuurutait ulapqidjutit tamaqtailinirmun Inuit pitquhiit Uqauhiillu, Tainia uvani Havainirmi, unalu nutaat havaaghat aghuurutauyut Inuktut ilaliutihimaliqtut Inuktitut haffumunga Microsoftmun numiktirutit.

Nunavut aalangayuq aalakiillu uqauhikkut nuna Kanatami. Uqauhirmut Quviahuutiqarniq ukiuq tamaat aliahuutauyuq aghuurutigiblugu aghuungnautaa, ingilraanin aalangayuqlu Inuktut aviktuqhimayumi. Nunavunmiun aghuuhayauyut aghuurutigilugu Inuktut ubluq tamaat unipkaatigut, ulapqidjutikkut uvalu ilaulutik alianaqtuni inungnun tuhaqtidjutit aturlugu #Quviasuutiqarniq.

Kangiqhidjutikhanik, takulugu: https://www.gov.nu.ca/in/pitquhiliqijikkut/information/2021-uqausirmut-q....

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:

Michael Salomonie
Atan'ngujaq, Tuhagakhanut
Havagviat Pitquhiliqiyitkut
867-975-5526
MSalomonie@gov.nu.ca