You are here

Hanaujaliurhimajut

Nunavut pitquhiqaqtuq qanuriliuqtaanikkun hanattiarnikkunlu. Taimaittun Inuit pitquhiin, unipkaangin avatingalu tunihivaktun atjikutaittumik hulijumanirmik atlangajuniklu hulijaghanik. Inuit atuqhimavaktun hilatimingnin hunanik hanaugaliurhugit qanga taimaa.

Qangannuaq Inuit hanaugaliurniit aullaqtiqhimajun nunguliqtillugit 1940-tin. Inuit nuvirhaghimajun mirhain, titiraujaliurniin, hanaujan, pinniqutiliurhimajun, hanattiarhimajunlu ilihimajauliqtun hilarjuami. Unipkaarniin, qiavraaqniin numirniinlu Nunavutim Inuinnainni ihumagittiarijaujun pitquhiin.

Hanaugaliurniin Nunavutmi atulirhimajun pitquhikkun ilihimanirnik tapkuningalu uplumimiutaujunik hanatjutinik. Una ilihiniq nutaanik utuqqaniklu katipkarhimajuq hulivaktainnik inirnirhani inulgammiinnilu havaghimaplutik alianaqtunik, nutaatqijaujuniklu hanauganik atlangajuniqaqtunlu Nunavutmun.

Piksanik qunngiaqvik

Winnipegmin Hanajauhimayunik Qunngiarviangani

Pitquhiliqijiitkut qaritaujakkut pulaarvingani, Ubluqtuhirnirmut Allaqtirvia2017

Talvuna 2015mi  una angiqatigiigutimik piliurhimajuq tapkununa Pitquhiliqijiitkutlu taimalu Pitquhiliqijiit tapkuanlu uvanga Winnipeg Art Gallery-mit (WAG) to nuutitigutaita atjikutavjaingit talvuuna 7,000 Nunavungmi  pimmariktutlu hanauqanun mikhanik titigaujakhimayuniklu talvaga tutquqhimavi talvani Prince Walesim Nunattiami Ingilgaakakviit Havakviit. Katitikhimajut hivitujumut atuganut talvani WAG-kuni tallimani ukiunut.

Hamnali hivutliujuk talvuna piliulraaqninganut Nunavut uvani hapkuan havipimmariktutlu hanauqanun mikhanik titigaujakhimayuniklu talvagga tukkuktivianin pittauhimajunlu, taimalu pipkaijuq pikhamingnik pipkaitjutigijuq ikajuqatigiiktukhani hapkuat Inuit hanaujaktiit, Pitquhiliqijiitkutlu taimalu WAG-kun.

Pimmariktutlu hanauqanun mikhanik titigaujakhi-mayuniklu ubluit 1960-min ubluanun ublumi, taimalu tapkuanlu uasautsiit hanauqqanik, titikgaujakhimayut, titiraujaqhimayuniklu taimalu kaligukhan tapkununa nunaqjuanganitlu nalujaungittuq hanaugaliujuktut ukunaga Kenojuak Ashevak, Osuitok Ipeelee, Jesse Oonark, Kananginak Pootoogook, Parr, Pauta Saila, taimalu Irene Avaalaaqiaq Tiktaalaaq. Pivikhaq ukunuga tutqumavighanik pignagiaginni takupkautikhaagu pimmariktutlu hanauqanun mikhanik titigaujakhimajuniklu Inuit kanuklika pigliuhimajut, tamna nauvautikhaagut ilihaqtuq makpiraahainik, taimalu havaktukhaujuniglu Inuit hanaujaktiit ihivriughivaglunilu  taimalu agtuklugitlu katitiginian piliutun nutaanik qanuritaakharutiqaqtuq pimmariktutlu hanauqanun mikhanik titigaujakhimajuniklu.

Winnipegmin Hanajauhimayunik Qunngiarviangani

 

Pitquhiliqijikut

Aulapkaiji Pitquhiliqutini
Alex Stubbing
Hivajaut: (867) 975-5524
Qaritaujakuni: AStubbing@gov.nu.ca