You are here

Hivunikhaq/Takujujmajavut/Hivunighaliurutivut

Hivunikhaq: 

Hivunikhaat Pitquhiliqiijitkut tammaqtailiplutik amigaikjuummigahuaqhugitlu atujuqtut pitquhiatigut, idjuhiata uqauhiitlu.  

Havagviata tikiutivaktut hivunikhaat atuquinnakhutik Inuit Ikpirijainnik talvuuna uuktuutaannut Inuit Qaujimajatuqanggitnut; atuqunahuaqhutik Inuinnait uqauhiatnik havagvikmi tamaanilu nunavunmi; atuqunahuaqtik pittaalaqijaangnirmun naunaitkutikhanut ikajuutikhainnutlu Nunavunmi atuqhutik ilitarijaujut uqauhiitni tamaani nunallaani; ikajukhugit maniliurnahuajuittut nunallaani ittuni inuit katimajiujutlu pitjutijut pitquhitigut, uqauhitigut, itjuhiatnilu hulilukaagainggamik; atuqunahuaqhugulu makpiraaliqiivit tamaani Nunavunmi; atuquhimmaaqhutiklu uqaqatiriikgaikpatta inirniitnik inuulrammiit kavamanilu. 

Takujumajavut:

Talvani Nunavunmiut uqaqpaktut, taiguaqhutik titiraqhutiklu ajuqhangittumik malrukni uqauhini, nakuujumik inuuvakhutik nutaami nunami atuqhugit pitquhiraluaptingni pitquhiinik ukpirijainiklu atuqhugit maliktakhanut.

Hivunighaliurutivut:

Atuqhimmaaqtavut hivunighaliurutikhat umkunanga Inuit Hivulliurutit Ukpirijaujut uqarivlugit aghuuhaidjutigivlugillu hivumuuqhutalu nakuutqijamut hivunikhaptingnut:

  • Inuuqatigiittiarniq: Ilannariiktiarlutik, Ilaqatigiiglutik munarittiarlugillu Inuit.
  • Quviahuttiaqtittiniq: Inungnut tamainnut iliharhukhimaittumik qanuqrunaaqtailiniq ilauttiaquiniq.
  • Ikajuqatigiingniq: Ihariattailiniq Inuit nuatqatinullu.
  • Ihuaqhaiqatigiingniq: Ihumaliurnikkut ihuaqhainiq uqaqatigiikhutik angiqatigiikhutiklu.
  • Pijangaiqpallianiq: Ayuiqhavallianikkut ilitturivalliaplugu uuktuqhimmaarnikkut pihimmaaqhugulu.
  • Havaqatigiingniq: Atauttikkut pinahuagarmik.
  • Ihumaliuttiarniq: Atugakhaliuttiaqhuni paqittinahuarnikkullu ihuarnikhaanik.
  • Munaqhittiarniq: Nunanik, anngutikhanik hilaptingniglu.