You are here

Iliturinahuaqtunik Inuhianik Iliturinahuaqtunik

   

Tamna Nunavut Nalvaaghiutiit Ingilraaqnitanik Havaaghaq havaagivaktaat nalvaaghiuktunik taima ujaraghiuktuniklu angirutighamniklu aulaktirutighainganik Nunavutmi taimalu havaaluagivaktait nalvaaghiuktunik kangighitjiutighainganik. Ukuat hanaqitjutighaingit ilautjutiqaqtun havaaghaingit maligutighainganik, ajuingitaghainganik maliktaghaitniklu, taimalu naunaitunik naunairutingnik talvuna nalvaaghiugutighainganik ingilraanitaqnik ujaraghiutughainganiklu kangikghiutingnik. Havaqatigiitiaktughaujut ilagiiktiagumiku ajuingitun nalvaaghiuktiit ujaraghiuktunlu nunalaangani humiliqaq, Nunavutmi nunalaangit, ilagiiklugit Inuit Pitquhigaluanganik Tutqumavighainganik, taima allatlu ukiuktaqtuqvingmitun kanatamilu nunalaanga kavamangit havakviangit.

 nalvaaqhimajainik ilihimakpata ingilraanitangit   

Laisiutingit Maliktakhangitlu:

Laisiutingit Maliktakhangitlu (download)
Liasikhanut Uuktugutiit Titiraqtahaq NAPRS (pdf)

Pitquhiliqijikut

Maniqqani Nunani Nalvaarhiuqtit
Sylvie LeBlanc Ph.D.
Hivajaut: (867) 934-2040
Qaritaujakuni: SLeblanc1@gov.nu.ca