Havaktingit

You are here

Inirniriit Pinahuarutit

Nunallaat Pinahuarutit pipkaivaktuq allatqiinik pinahuarutit havaaniklu ikayuriami ihariagiyauyut inirnikhainut inuulramiitlu atuqtiliquplugit kingitqiamik atuqtakhainnik uqaqatigiiniq inuulramiinit inirnikhainitlu. Nunallaat Pinahuarutit pipkaivaktuq ikayuutinik piliurningani inirnikhait katimayiingit. Nunallaat pinahuarutit havaktingit havaqatigiikpaktut inirnikhainut naunaiyairiamikni ilihimaningit inuit ilumuurutingit ilitquhingitlu tammaqtailiquplugitlu una ilihimaningit ikayuutaugiami hivunikhait piquhikhait.

Ikayuktauriami aittuutikun tuniyauhimayununlu uktuutiinnun:

Akiittuq: 1-866-934-2035
In Iqaluit: 1-867-975-5519 or 1-867-975-5516

Aulapkaiyiluaq Iningnikharunun Inulramiinulu
Joanna Quassa
Hivayaut: (867) 934-2032
Qaritauyakun: jquassa@gov.nu.ca