You are here

Inuit Qaujimajatuqangit

Una Inuit Qaujimajatuqangit Havakvia malruknik havakviqaqtut. Una Inuit Qaujimajatuqangit Havakvia havaarijangit pivalliatjutigijangit Inuit Qaujimajatuqangit ukuatlu Inuit Nuatqatigiittiarniit hanaqitjutikhat kavamatkuni, ikajuqpakhutik aulatjutinut ukununga Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit, katimapkaitjutigivlugillu amihunit havakviujunit ilaujut Tuttarviit Katimajiit.

 

Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit 

Ikajuktauriami aittuutikun tunijauhimajununlu uktuutiinnun:
Akiittuq: 1-866-934-2035
Iqalutni: 1-867-975-5519

 

Inuit Qaujimajatuqakut

Aulapkaiji Inuit Qaujimajatuqangit
Palluq Susan Enuaraq
Hivajautikkut: (867) 975-5506
Qaritaujakkut titiraqvia: SEnuaraq1@gov.nu.ca
Website: www.gov.nu.ca/culture-and-heritage