You are here

Inuinnait Katimajiit Ilumuurutiujut Havauhiq

Nunavut Kavamatkun piliuqtaa Nunavutim hivunighaa tunngavigiplugu hivulliurutini qaujihimajiinni Inuit Uppirijainni. Hapkuat uppirijautjutin tunngaviqaqtun Inuit Qaujimajatuqanginni, atuqtipkarhugit taimaatun Inuit qaujihimajait tapkununga uplumiutanun, upluqtamaat aturutainnun.

Inuit Uppirijain atuqtitauvaktun tamainnun pinahuarutinun Pitquhiliqijiitkun piliuqtainnun. Inuit Qaujimajatuqangit piliuqtauhimayuq katitiqtauhimajuni qaujihimajaujuni avatimi talvanilu Inuit pitjutiqaqtainni hilakkun, huratjanun, inungnun ilamingnunlu.

Tamna havaktautjut ikajuqtait tuniplugit Inuit uqarvighamik aulapkainingani ihuarnirmi quvianarniqmilu maligighugit pitquhiqtiq taimailiurutainlu, naunaijarhugitlu ikiaqarnigit talvani, kinirhiaplutiklu ihuarhaitjutighanik tapkununga, nunalaani inuuhiriktiarnikkunlu ihumagijautjutini.

 

Ikajuktauriami aittuutikun tunijauhimajununlu uktuutiinnun:
Akiittuq: 1-866-934-2035
Iqalutni: 1-867-975-5519

Inuit Qaujimajatuqangit

Elisapee Qupee,
Aulapkaiji Maligaq Upalungaijaujutlu Pitquhiliqijikkut
Inuinnait Katimajiit Ilumuurutiujut Havauhiq

equpee@gov.nu.ca
867-975-5537