You are here

2018 Qilaut

2014 Qilaut |  2015 Qilaut  | 2016 Qilaut |  2017 Qilaut  |  Mapirvilluangani

2018 Qilaut

Naunaidjutikkut nungunningani Uqauhirmut Quviahuutiqarnitmi, Havakviata Pitquhiliqijikut anipkailiqtuq uuminnga 2017 Qilaut katitiqhimajunik atuutinik.

Qilaut Nunavutim ukiunganik Inuktut titiraqhimaaqtun ingngiurutingnik akimanahuarut, unalu aulavakhimajuq havaktauvakhimajuq quviahuutikharnik Nunavutim quviagijaujunik Inuktut atuqtuujanik tautuminaqtunik, atuqhimaarniqlu Inuktut ubluq tamaat. Uvani ukium ihumagijauniaqtuq taima “Inulramiit Ingngiurutingit.” 

2017 Qilaut Atuutiliuqnikkut Akitaqutinun akimajut!

Qilaut 2017 akimajut huqullaarutit inulrammiinnin

Qilaut 2018 akimajut Nunavutaaqsimaliqtilluta