Havaktingit

You are here

Aadjiliurniq Nausialiuqmiklu Katimagyuagut

Maassi 05, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Aadjiliurniq Nausialiuqmiklu Katimagyuagut

Qamanittuami nunaqaqit? Ayuiryumirumavit hapkuninga aadjiliurniq nausialiuqmiklu? Piquhiliqiyitkut, Winnipeg Art Gallery-kutlu (WAG) Jessie Oonark Centre-kutauk ihuarhaqhiyut malruq pingahutluuniin ublut aadjiliurniq ikhikhaliuniqlu katimapqainahaut uvani Qiqaiyarviani 13-min hamunga Qiqaiyarviani 26-mun, akiqanngittuq.

Katimaqyuarutit ilihaidjutiqaniaqtut ayuittiariikhimayut ilihaiyiit, uvalu ilihaidjinahauqtut qanuqtun aadjiliuqpaktun aullaqtirnirmin iniqtiqmun uvalu qanuqtun miqhunniaqa nausialiuqhimayut hunanik uminga hanahimayut (titirauyakhimayut, miqhuqhimayut,) piliuqnikkut.

Avatqulimaita saivanik ilauhimayut katimadjutini, tamaita tamayat ingilrutillu tuniyauniaqtut. Nunallaani qunngiaqtitiniaqtut ilauhimayut’ havakpakhimayait uvani Qiqaiyarviani 26-mi.

Ilauyumaguvin, hivayaglugu David Ford uvnani Jessie Oonark Centre (867)793-2428 uvaluuniin jessie_ndc@qiniq.com.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Dan Pimentel
Tuhaqtaghanun Atanguyaq
Pitquhiliqiyitkut
867-975-5526
dpimentel@gov.nu.ca