Havaktingit

You are here

Nuutiqtiniq Nunavutim ingilraanitangnik tutquqtirvikhangit pukuktauhimayuniklu talvuna Kanaitian Ingilraanitangnik Tutquqtirvikhangit Hunavalungnik

Immaktirvia 07, 2017

Tuhaqtidjutikhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Nuutiqtiniq Nunavutim ingilraanitangnik tutquqtirvikhangit pukuktauhimayuniklu talvuna Kanaitian Ingilraanitangnik Tutquqtirvikhangit Hunavalungnik

IQALUIT, Nunavut (Imaruqtivia 7, 2017) – Pitquhiliqiyikkut quviahuktun tuhaqtitiyaangat taima Nunavutim quviagiyauyuq ingiliraanitangnik tutqumavikhangit pukuktauhimayutlu taima nuutiqtauvalialiqtun talvanga Prince of Wales Northern Heritage Centremin Yalunaimin, talvunga nuutiqtaulutik Canadian Museum of Nature’smun (CMN) ihivriuqtauhimayut pukuktauhimayutlu nayugakhaani talvani Gatineaumi.

"Nunavut Kavamatkut havakhimaaqtun naunaiyaiyaangat ihuaqtunik munagidjutikharnik talvuuna hanauyaqhimayunik, pitquhiliqinikkut ilitquhiliqinikkut pukuktakharnik taima Nunavut piqaqtaaqtinani nunaptingni ilitquhingnik tutquumavikharnik, " uqalluktuq Ministauyuq talvani Pitquhiliqiyikkutni, George Kuksuk. "Piqagiangat tutquumavikharnik ilingilraanitangnik talvani CMNmi angmautiniaqtun pidjutikharnik havaqatigiyaangat ihivriudjutikharnik, ilihairutikharnik qunngiaktauyukharnik havaaqharnik."

Tamna nuutiqhimayut Nunavutim tutquqtukharnik aituiniaqtun Nunavut Kavamanmun (GN) nuutaanik pidjutikharnik napaqtitiyaangat ilaqatigiikharnik tapkuninga CMN-kut, taima ikiklilaaqtilutik akikhangit tapkuninga pukuktauhimayunik tutqumavikharnik taima avatquhimayuq $3 milian tallamik talvuuna tallimanik ukiunganik. Iglukharnik tapkuninga katitiqtauhimayut talvani CMN-mi aituiniaqtun ihuaqtunik ilihairutikharnik tapkuninga Nunavut Sivuniksavunmi ilihaqtunik, Students on Icemi, unalu aadjikiivyaqtumik ilihaihimaaqtunik havagvingnun talvaniitun Nunaqyuaptingni Nunalipauyaqyuaq Aviktuqviani.

Naunaiqyumigumaguvit naunairutingnik tapkuninga Nunavut Kavamangit Ingilraanitangit Tutqumavikhangit Pukuktauhimayutlu, pilaaqlutin www.ch.gov.nu.

 

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:

Daniel Pimentel
Atan’nguyaq, Tuhagakhanut Inungnullu Ikayuqtit
Havagviat Pitquhiliqiyikkut
867-975-5526
DPimentel@gov.nu.ca