Havaktingit

You are here

Qunngiaktitiyunik aulatitiniaqtuniklu talvuuna 2017mi Qilaut atuqtuuyangit

Iitjirurvia 26, 2018

Nunallaani Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

 

Qunngiaktitiyunik aulatitiniaqtuniklu talvuuna 2017mi Qilaut atuqtuuyangit

Naunaidjutikkut nungunningani Uqauhirmut Quviahuutiqarnitmi, Havakviata Pitquhiliqiyikut anipkailiqtuq uuminnga 2017 Qilaut katitiqhimayunik atuutinik.

Qilaut Nunavutim ukiunganik Inuktut titiraqhimaaqtun ingngiurutingnik akimanahuarut, unalu aulavakhimayuq havaktauvakhimayuq quviahuutikharnik Nunavutim quviagiyauyunik Inuktut atuqtuuyanik tautuminaqtunik, atuqhimaarniqlu Inuktut ubluq tamaat. Uvani ukium ihumagiyauniaqtuq taima "Inulramiit Ingngiurutingit."

Talvuuna Qiqayaqvia 08, 2018, inuit tamaita ilautquyauyut talvunga Inukshuk Iningniit Iliharvianun Iqalungni tapfuminga CDnik aulatitiniaqtunik qunngiaktitiniaqtuniklu, taima ingngiuktiuyut qunngiaktitiniaqtun tamaita 12nguyut akihimayunik atuutinik. Qunngiaktitiniaqtun 7mi unukpan 9mun talvani Tisi nayugaani; ukuat angmarniaqtun 6 qangiqan. Tapkuat akimayut ingngiuktiuyut atuqtuuyangitlu ukuanguyut:

  • "Qaigialaurit" havakhimayaa Leetia Kalluk
  • "Angijuq" havakhimayaa Joey Nowyuk
  • "Aullarniaqtunga" havakhimayaa Abraham Eetak
  • "@1000 BPM" tapfuminga Abraham Eetak
  • "Nagligijaugavit" havakhimayaa Corey Panika
  • "Angirrarviga" havakhimayaa Angela Amarualik
  • "Ataata"havakhimayaa Colleen Nakashuk
  • "Inuinnaujaami" havakhimayaa Gordon Kaniak
  • "Maanna" havakhimayaa Leetia Kalluk
  • "Hilami Ulapkiyami" havakhimayaa Gordon Kaniak

Akiqangitun aadjikiiktukharnik uminga nipiliuqhimayuq ingngiurutiit pigiaqaqtun talvani qunngiaktitiyunik, talvani Trigram iglukpangmi 903 taima angmaumakpan havaktit, iliugaqtaugiaqaqtunluuniit qaritauyangni uvani www.ch.gov.nu.ca.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Dan Pimentel
Tuhaqtaghanun Atanguyaq
Pitquhiliqiyitkut
867-975-5526
dpimentel@gov.nu.ca