Havaktingit

You are here

Nakit ikayuutikhanik manikhaqniaraluaqqik Aquivaktunut uuktuutikhanik?

Nakit ikayuutikhanik manikhaqniaraluaqqik Aquivaktunut uuktuutikhanik?

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu manikhaqaqtut ikayuutikhanik Aquivaktunut uuktuutikhanik uvuuna Mikiyunik Nanminiqarahuanut Ikayutikhat Atuqtakhat Hivunikhamut Maniliurutauyunut Atuqtakhanik. Nanivikhatit Mikiyunik Nanminiqarahuanut Ikayutikhat Atuqtakhat maligat maliktakhatlu hamani unalu Hivunikhamut Maniliurutauyunut Atuqtakhat hamani apirilugit avikturniani nunakpit ED&T-kut havakviat ikayuqulutit.