You are here

Nakit piniaqiq nunavunmi inuup naunaitkutanut makpiraamik?

Nakit piniaqiq nunavunmi inuup naunaitkutanut makpiraamik?

Nunaqaqtukhauyutit Nunavunmi tuniyauyangni Nunavunmi Inuup Naunaitkutanut Makpiraamik.

Uuktuinariaqaqtutit Nunavunmi Inuup Naunaitkutanut ukunani nunani Akhaluutiliqiyunik Havakviani tunihivaktut hapkunani nunalaani:

Iqaluit

Kangiqliniq

Iqaluktuttiaq

Uqhuqtuuq

Hivayaktaaktutit havakviit uvunga akiittumik nappanut 1-888-975-5999. Tamaini allani nunalaani, uuktuutikhanik Nunavunmi Inuup Naunaitkutanutnunangni Hamlatkut Kivrariyaangita Havakvia (MLO) unaluunniit Kavamatkunni Kivrariyaangita Havakvia (GLO).

Takulugu titiqanitut Hamlakkut Kivrariyait Havaktingit (MLO) ukuallu​ GLO-kut havagviit.

Tuninia, nutaanguqtirnia aajiliurnirnialuunniit tammaqhimayumi/kukiktauhimayumi Inuup Kinauyaakhaani Naunaitkutaani akiittuq.

Naunaittiadjavat:

Malrungniklu naunaitkutikhanik kavamatkunit-tuniyauhimayungnik piksalingnik. Atauhiq naunaitkutikhanik titirakhimayukhaq aannivit.

Nunavunmi Inuup Naunaitkutanut nakuuyuk tallimani ukiuni.