Havaktingit

You are here

Qanuq piniaraluaqqik aquiyunut iglukhamik uvalu hulipkaidjutikhanut laisikhamik?

Pittaaktutit ukunanga Aquiyunut Iglukhamik uvaluunniit Hulipkaidjutikhanut Laisikhamik Avikturniani Pivalliajjutikhalirinirmut Ingilrayiliqiyillu havakviani qaritauyakkurutaani hamani.