Havaktingit

You are here

Qanuq uukturniaraluaqqik ilihautikhanut uyarakhiukkut?

Naunaiyaidjutikhamik Uyaraqhiuqnikkut Ilihautikhat hailiyut Nunavunmiunut iliharumayut uyarakhiungnirmik qinikhiayumayunut uyaqqanik. Inuk iliharumi ilihaqtakhanik, uuktuinariaqaqtut uminga Nunavunmi Uyaraqhiuqtiit Havaakhangit (NPP) maniktaqvikhaq. Kavamatkut uyarakhiuktiit ilihaudjiyaqtuqpaktut nunalaanut upautiqattaqhutik himmautigiktakhugit. Hamna atulaqtirmat taimanga pinahuarutit, avatqumayut 850 inungnik inikhivaktut Naunaiyaidjutikhamik Uyaraqhiuqnikkut Ilihautikhat. Naunaikhiyumirumaguvit, hivayaqlutit uvunga 1-888-975-5999.