Havaktingit

You are here

Akhaluutiliqiyut Havakviangit Makilvik haalataikhaq umikhimaniaqtuq unalu maniliqivinga ukium nutqarniaqtuq

Maassi 28, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Akhaluutiliqiyut Havakviangit Makilvik haalataikhaq umikhimaniaqtuq unalu maniliqivinga ukium nutqarniaqtuq

Akhaluutiliqiyut Havakviangit Nunavunmi umikhimaniaqtun Makilvik haalatainga talvuuna Qiqaiyalirvia 30mi Qitiqqautiyuq 2, 2018mi.

Talvuuna Qiqaiyalirvia 29, 2018, talvuuna maniit atuqtauvikhangat nutqarvikha, Akhaluutit Havakviangit Nunavunmi kihiani Kugluktumi pigiaqaqtun manguyangnik akilikhinahuagiagumik. Kugluktumi tunihimaarniaqtun Naunaitunik Ilitugidjutikharnik Naunaitkutingnik taima pigiaqaqtun akilikhigiaqarngitumiklu.

Akiliktuivikhangit talvuuna palaastiuyuq maniliqidjutit unalu atukiktiutikhat pigiaqaqtun tamaini Nunavunmi Akhaluutiliqivingmi Havakviani aulaniaqtun Qitiqqautiyuq 3, 2018.

Mamianaugaluaq ayungnautiginiaqtuq ilingnun.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz
Atanguyaq Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca