Havaktingit

You are here

Alruyaqtutit Naunaiyautikhanik Uuktuqvikhaq

Iitjirurvia 03, 2015

Kavamatkuni Havaktunut Tuhaqtakhat

Alruyaqtutit Naunaiyautikhanik Uuktuqvikhaq

Aullaqtivikha Ubluani: Idjirurvia 3, 2015

Taimakvikha Ubluani: Idjirurvia 13, 2015

Iqaluit, NU 35 sec

Kavamanga Nunavut qinikhiayut qulinik Iqalungni nanminiqaqtunik iglumingnik ikumadjutinik aulataunianik ayuikhattiakhimayumik naunaiyaiyukhanik ikumatit ihuaqtuuyakhainik iglumingni naunaikhilutiklu akikhitikhanik, kingulirmi havainirmi tatqiqhiutani Idjirurvia.

Uqaqvigilugit Nunavunmi Ikumadjutit Titiraqtiat 867-975-7809 titiqitluguluunniit nunavutenergy@gov.nu.ca, takuluguluunniit una www.nunavutenergy.ca naunaikhidjutikhanik akimayaangni akiligakhaitumik ikumattit naunaiyautikhanik mikhiyumiklugillu unnaqutitit alruyaktutitlu akiliqtakhatit.

###

Tuhaqtakhanik Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz

Ataniq, Tuhaqtipkainikkut

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqikkullu

Kavamanga Nunavut

867-975-7818

millaszewicz@gov.nu.ca