Havaktingit

You are here

Aquihimayunut umiakyuakkuurutikhaanut naunaitkutaa

Julai 10, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Aquihimayunut umiakyuakkuurutikhaanut naunaitkutaa

Aquihimayunut umiakyuakkuurutikhait qainahuaqtut Nunavut!

Naunaiklugu kakugu qainiariakhainut nunallaangnut, qaritauyakkut takuyakturviptingnungaulutit talvani www.gov.nu.ca/in/pivalliayuliqiyikkut-ingilrayuliqiyitkullu/information/aquitjutaat-umiakyuaq-2018-mi, uqaqvigilugilluunniit nunangni haamlatkut havagvia. Naunaitkutiqarviat nutaanguqtirhimmaaqpagaat nutaanguniaqtut naunaitkutikhat aquihimayunut umiakyuakkuurutikhait naunaitkutainut Nunavunmi.

Tamainnut aquihimayunut umiakyuakkuurutikhainut apiqhuutikhanut, hivayakvigilugit Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu akiittumut talvunga 1-888-975-5999 qaritauyakkuluunniit CruiseNunavut@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz
Atannguyaullaktuq Tuhagakhanut
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca