Havaktingit

You are here

Ikayuuhiarutikkut uqautigivikhaq

Saptaipa 14, 2015

Kavamatkunnin Tuhaqtitauyukhaq

Ikayuuhiarutikkut uqautigivikhaq

Ihumagitjutiqaqqat pimmarigharnikkut ikayuuhiarutinik?

Havakviita Qatan’ngutiliqiyitkut Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu inungnun miitiqtipkainiaqtut tamainni Nunavunmi nunallaani piyumagamik ilitturipkaitjutinik ikayuuhiarnikkut taimaatut aallanguqtiriangata pimmarigharnikkut ayuirharnirnun, havariraaqapaktakhakkut pivallialiuqnirnun, havalirnirnun uumungalu piangaiyarnikkut pivallialiuqnirnun.

Nunallaani ilaupkainiq tunivaktuq uuktuqvikhanik ihumaliuqnikkut atauttikkut qanuqtut ikayuuhiarniit nakuutqiyaunikkut ikayuqtaaqtait Nunavunmiut piyaanginnik ayuirharnikkut havaakkullu uuktuqvikhanik. Tunivaktuqlu ilitturipkaitjutinik ungummitjutinik taapkununga uuktuqvikhaniklu pinagaiyarnikkut piallialiuqnirnun, qanuqtullu kiuyaamik nunallaat ihariaginiinnun hivumuuyaami mikhilaarnahuarlugillu piinnarniit ikayuuhiaqtarnirnik.

Tiituqtipkainiaqtut miitiriaqtununlu taktakhalit. Kaniqhiyaami inungnun miitirnahuarnirnik nunallaarni, takuyaqtutjavat gov.nu.ca/family-services/news/community-meetings-income-assistance.

###

Uqaqatigivikhat:

Sara Tufts
Atugakhanut Naunaiyaiyi
Havakvikhaq Qatan’ngutiliqiyitkut
867-975-5201
stufts@gov.nu.ca

Matthew Illaszewicz
Atannguyaq, Tuhaqtakhanik
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca