Havaktingit

You are here

Ikualayuqaqtuq nutaami tingmitiqarvingmi igluqpani Iqaluit

Saptaipa 06, 2015

Uqautait

Ikualayuqaqtuq nutaami tingmitiqarvingmi igluqpani Iqaluit

Apitilirvia 6, 2015

Iqaluit, NU

Ikuaqlayunut quqquurutat aullaqtitat City-ngani Iqaluit aullaqtitiyut hanaikhimayunik milvingmut qaptiriyinik 7:45 mungaqtumi Apitilirvia 5, 2015, qilangani Ikualayuqaqtuq nutaami tingmitiqarvingmi igluqpani Iqaluit.

Tamarmik Iqaluit Qaptiriyit tingmitiqarvingmillu qaptiriyiit upautihainnaqtut, ikuulayuq qamitaunariktuq havaqatigiikhutik malruuk havaqatigiiktut. Aanniqtuqangittuqlu.

Ikittuq ihivriuktauhimmaaktuq Havagvianit qaptiriyitkut ukuallu Iqaluit Qaptiriyinit. Tadja, naunaikhimaittuq qanuqtut ikittaakhanik. Qaptiriliqiyiit havagviat tuhaqtitihunguyuq qanuqtut naunaiktaihyunik ihivriukhiyut iniqqata.

Tingmitiqarvik angmaumayuq ikulatitlugu, ilangani kihimi nutaami tingmitiqarvingmi umiktauhimayuq.

Tadja naunaiktauhimmaittuq hamna ikidjutanit qanuqtut hivituyumik iniqtauniariakhanik hanayauyukhanikIqalungni Nunakyuanut Tingmitiqarvia Ihuakhautikhanik Havaakhaq. Hanayakhanik naunaiyaiyit ihivriukhiyut qanurinnikhanik igluqpiyut hivuanillu naunaikhilutik qanuqtut hungiutiyunik ikulanirmit imarmitlu. Kihimi, ikulayumit qanuritilimaittuq akikhanut havaakhat talvunga Kavamangat Nunavut.

Kavamangat Nunavut quyagiyumayait tamaita inungnik ikayuqtunik, Milvingmi Qaptiriyit, Iqaluit Qaptiriyitlu, Palihimat Iqaluit Bylaw-kutlu.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:

Matthew Illaszewicz

Ataniq, Tuhaqtipkainikkut

Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut

867-975-7818

millaszewicz@gov.nu.ca