Havaktingit

You are here

Ilihaqtunik Uhidjutikhaq Akhaluutikyuaq Ihivriurutikhait

mii 19, 2015

Inungnut Tuhaqtidjutikhaq 

Ilihaqtunik Uhidjutikhaq Akhaluutikyuaq Ihivriurutikhait 

Nunavut Kavamanga munariyait taimaa ilihaqtunik uhidjutikhaq akhaluutikyuaq qayangnaittaanginni. 

Aullaqtirutaani Niqiliqivik 4, 2015, Nunallaani Ilihaqtuliqiyiit tuniyakhait iniqhimayut Ilihaqtunik uhidjutikhaq akhaluutikyuaq Ingniqutiqaqtunut Ihivriurutit Titiqqat Naunaitkutikhat ukununga Akhaluutinut Laisikharvik Havagvia. 

Naunaitkutiqaqtuq titiqqanik akhaluutinut akhaluuhiqiyi ihivriuqtakhaa ilihaqtunik uhidjutikhaq akhaluutikyuaq iniqtirlugulu titiraq naunaitkutaq. 

Takuinnariaqaqtat naunaitkutikhaq talvani www.gov.nu.ca/edt

Nunallaani Ilihaqtuliqiyiit tuyuktakhait iniqtirhimayut titiqqat uumunga James Demcheson titiqqivianut qaritauyakkut jdemcheson@gov.nu.ca. Uqaqvigiyaunginnarialik akiligakhaittumut hivayarvianut uumunga 1-888-975-5999. 

Ilihaqtunik uhidjutikhaq akhaluutikyuaq Ingniqutiqaqtunut Ihivriurutit Titiqqat Naunaitkutikhat tuniyauyughat malruhikturlugu tamainni tatqirhiutimi ukiungani, talvani tikitinaguluunniit Niqiliqivik 31 unalu Ubluirvia 31. 

### 

Tuhaqtidjutinut uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz 
Atan’nguyaq Tuhaqtidjutikhanut 
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu 
Nunavut Kavamanga 
867-975-7818 
millaszewicz@gov.nu.ca