Havaktingit

You are here

Iqalungni Tingmitiqaqvikyuaq angmaffaaqtuq

Iipu 10, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Iqalungni Tingmitiqaqvikyuaq angmaffaaqtuq

Iqalungni Tingmitiqaqvikyuaq Igluqpaa angmaffaaqtuq.

Igluqpak umiktauyuq ublup qitqani Qitiqqautiyuq 9mi Ihuanginikkut ingniqutiqaqvikmi nayugaani inungnun piagiaqanginiani.

Aaniqtuqangituq uvalu uqhuqyuaq kuvingituq. Anipkaqtitauyut igluqpakmin qayangnautikkut pihimayuq. Ihivgiuqtauyuq huli qanugilinianun ingniqutiqaqvikmi ihuangituqaqnianik.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz
Atanguyaq Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca