Havaktingit

You are here

Kangiqhipkaidjutikhait Uyaraqhiuqtunik ilihairutikharnik

Immaktirvia 04, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

 

Kangiqhipkaidjutikhait Uyaraqhiuqtunik ilihairutikharnik

Ayiuqhagumavit uyaqanik qiniqhiayaangat ironnik guulnikluuniit, ilitagiyaangat allatqiinguyut uyaqanik hunaqaqtuniklu uyaqat, piyaangatlu uyaraqhiuqtun ayuittiarutikharnik atuqtakharniklu?

Naunaiqyumigianganik talvuuna uyaqiliqiyunik Nunavunmi unalu uyaraqhiuqtuniklu havagvingnik, tamna Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu (EDT) aulatitiyut akiqangitumik, havainirmi hivutuniqaqtunik Ilihairutikharnik Uyaraqhiuliqinikkut ayuiqhaqtukharnik aitnik nunalaaniituni:

 • Uqhuqtuuq
 • Imaruqtirvia 11-16
 • Salliq
 • Taaqhivaliavia 23-28
 • Pangniqtuuq
 • Imaruqtirvia 11-16
 • Iglulik
 • Taaqhivaliavia 30 - Niqiliqivik 4
 • Sanikiluaq
 • Taaqhivaliavia 16-21
 • Naujaat
 • Niqiliqivik 13-18
 • Tikiraryuaq
 • Taaqhivaliavia 16-21
 • Arviani
 • Niqiliqivik 20-25

Naunaiqyumirumaguvit, hivayaqlutin 1-888-975-5999 titiraqlugitluuniit qaritauyakkut minerals@gov.nu.ca. Atiqtuiyukhat ilihairutikharnik talvani nunalaaptingni EDTmi uvaniluuniit hamilatkut havagviani.

###

Tuhaqtipkaiyut uqaqatigilugu:

Matthew Illaszewicz
Atannguyaq, Tuhaqtakhanik
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu Havakvia
867-975-7818
MIllaszewicz@GOV.NU.CA