Havaktingit

You are here

Mikiyunun Nanminiqaqtunun Ikayuutinun Pinahuarutit Auladjutinun Manikhat

mii 10, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Mikiyunun Nanminiqaqtunun Ikayuutinun Pinahuarutit Auladjutinun Manikhat

Mikijunut Nanminirnut Ikajuutit Pinahuaruti tunihijumajut maniliqtuutikhanik mikijunut nanminirijaujunut Nunavunmi aktuqtauhimmaaqtun COVID-19 aanniarunmit.

Akiliqtuffaagakhaittumik imaatut aktigijumik $5,000 hailiuq ikajuutikhanik pittaaqtunut nanminirijaujunut akiliqtuqtakhainut ilaujut qulanaujautit imaaluuniit laisikhanut akiliqtakhat, havagviit aturnianut akikhat,auladjutait imaaluuniit utiqtitaulimaittunut nanminirijaujunut akiliqtakhat tamajakhanut atuqtaulimaittunut pidjutigiplugu aanniarut.

Tamaita aallatqiit nanminirijaujut akhuukhaqtaujut uuktuquplugit ilaujut hanaujaqtit, miqhuqtut, niuvvaviit, aquijunik aulapkaijiujut, imaalu anguniaqtit. Nanminirijaujut imaaluuiit niuvvapkaijiujut mikitqijaanik maniliuqhimajut $500,000 atauttimut niuvviktaujunit imaalu mikitqijanik qulit havaktiqaqtut pillajut maningmik.

Uuktuqtut tunihijukhat initiqhimajumik uuktuutikhanut ilaujukhat titiqqat puuqhimajut::

  • Mikijunut Nanminirnut Ikajuutit Pinahuaruti Ikajuutikhat Titiraqtakhaq
  • Mikijunut Nanminirnut Ikajuutit Pinahuaruti Ikajuutikhat Uuktuutikhaq Titiraqtakhaq
  • Naittumik naunaijautikhamik qanuqtut nanminirijaujuq aktuqtauhimjakhanik aanniarunmit.

Aallanik naunairumaguvit imaalu ikajuqtikhailiuruvit uuktuutikharnik, takulugu www.gov.nu.ca/sbsp imaalu uqarvigilugu Nunanngni Maniliurnahuarnirmun Pivallianirmut Havaklti imaaluuniit Aviktuqhimajumi Maniliurnahuarnirmun Pivallianirmut Ataniq.

###

Tuhaqtipkaiyut uqaqatigilugu:

Andrea McFaul
Aulapkaiji, Atugakhanun,Upalungaijainiq Tuhagakhanullu
Timinga Maniliugutit Pivaliayuligiyit Auladjutitlu
867-975-7871
amcfaul1@gov.nu.ca