Havaktingit

You are here

Naunaiyailuhi pihimayavut maniktaqvikhat uuktuutikhatin

Iipu 24, 2015

Nunalaani Inungnun Havaktununlu Tuhaqtitauyukhaq 

Naunaiyailuhi pihimayavut maniktaqvikhat uuktuutikhatin 

Uuktuutikharnik uuktuugaluaqin maniktaqvikharnik talvuuna Hanaqidjutikharnik Maningnik, Nunami Niqautikharnik Payugiangat, Hanayakharnik Pivalliadjutikharnik Mikiunik Havagvikharnik Ikayuutikharnik havaaqharnik talvuuna Qitiqauyaqvia 2mi Qitiqauyaqvia 13mun? 

Taimailiuyagiiguvit, Havagviangit Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu pingngitungnaqhiyaat uuktuutikhat taima pauyuaqhimagaaqpakamik umikhimagaaqpaktumiklu afisiangit talvani Pangnirtungmi. 

Naunaiyaiyaangat hanaqidjutikhanga uuktuutikhat hivayainnagiaqaqtutin uumunga nampamun akiqangituq 1-844-737-8628. 

### 

Tuhaqtitiyuq hivayaqlugu:

Matthew Illaszewicz 
Atanguyaq Tuhaqtitiliqiyut 
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu 
Nunavut Kavaman 
867-975-7818 
millaszewicz@gov.nu.ca