Havaktingit

You are here

Nunavunmi Uyaraqhiuqtuliqidjutikharnik Havaakharnik (NPP) Uuktuutit

Januali 16, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Nunavunmi Uyaraqhiuqtuliqidjutikharnik Havaakharnik (NPP) Uuktuutit

 

Uyagaghiuqtiuvit?

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu Havakvia (EDT) piliqtut uuktuutinik haffumunga Uyaraqhiuqtuliqidjutikharnik Havaakharnik.

Ilvit piyaaqniaqtutit imaa aktilaanga $8,000 ikayuutikhaq akiliutikhanun ikayuqtinun akighainik, tamayanik uvalu hunanik qiniqhiaguvin uyaqqanik.

PIyaaqtut uuktuqtut piyukhat:

  • Nunavunmiutauyunun
  • Ukiuqaqtut 18nik amigaitqiaqluuniin
  • Piqaqluni uyagakhiuqnikkut atuqhimayut uvaluuniin iniqtiqhimayut Ilihaidjutinun Uyagakhiuqnikkut ilihaidjutinik

Umikvikhaa uukturvikhanik Qitiqqautiyuq 30, 2018.

Kangiqhitiagumaguvin hivayaqlugit, 1-888-975-5999, qagitauyakkut minerals@gov.nu.ca uvaluuniin pulaaqlugu www.gov.nu.ca/edt uvalu naqitlugu Ilihaqnikkut/Maniliqtuiyut naqitautaa. Pulaaqlugitluuniin aviktuqhimayuni EDTkut uvaluuniin haamlat havakviit ikayuqtauyumaguvin.

###

Tuhaqtipkaiyut uqaqatigilugu:

Matthew Illaszewicz
Atanguyaq Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu Havakvia
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca