Havaktingit

You are here

Tingmiliqiyaangat ilihairutingnik manikhanut ikayuutikhaq 2018mi aituqtauyukhanun

Aktuupa 25, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Tingmiliqiyaangat ilihairutingnik manikhanut ikayuutikhaq 2018mi aituqtauyukhanun

Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu aituivakhimayuq $7,500 tausin tallamik tingmiliqiyumayunik ilihairutikharnik maningnik ikayuutikharnik ukununga:

  • Joseph Akulujuk;
  • Hilary Angidlik;
  • Jamila Gordon;
  • Christopher Harding; unalu
  • Doris Ipeelee.

Tamna tingmiliqiyumayunik ilihairutikharnik maningnik ikayuutikharnik ilihairut tunihimaaqtun taima siksiuyunik ilihairutikharnik maningnik ikayuutikharnik nunaqaqtunik Nunavunmi taima tingmiliqinikkut havaaqagumayunun ayuiqhautikharnik.

Tamna havagviangit quviahuutikharnik aituiyut aituqtauyukharnik nigiukhimayurlu ihuaqtumik aituiniaqtun talvuuna nuutaanguyuq ayuittiarutikharnik aituiniaqtun Nunavunmun.

Tingmiliqiyumayunik Ilihairutikharnik Maningnik Ikayuutikharnik uuktuutikhat angmangniaqtun auyami 2019mi. Naunaiqyumirumaguvit pulaaqlugit qaritauyakkut www.gov.nu.ca/edt.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz
Atanguyaq Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca