Havaktingit

You are here

Ukiuqtaqtumi Quviahuutikkut piksaliuqnikkut akitaqtutit

Maassi 15, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Ukiuqtaqtumi Quviahuutikkut piksaliuqnikkut akitaqtutit

Nunaqaguvin Nunavunmi uvalu aliagigupkit piksaliuqniq tautuktitlugit piniqnia Nunavut, inuit uvalu pitquhiit, Upaguminaqtuq Nunavut pitquyaatit ilaulutik uvani Ukiuqtaqtumi Quviahuutikkut piksaliuqnikkut akitaqtutit!

Tunihiyaaqtutit pingahunik ihuaqhaqhimaitunik piksanik tapkua tautuktitiyut Nunavunmi nunaanik, hugadjanik, hilami hulilukaaqtut uvaluuniin Inuit pitquhiinik. Ilayumaguvin:

  • Nunaqaqlutit Nunavunmi.
  • Nakuugilugu Upaguminaqtuq Nunavunmi Facebooknga uvalu tautuktitlugu akitaqut Facebookmi.
  • Maliklugu Upaguminaqtuq Nunavut hapkuninga Instagrammik uvalu hashtaglugu piksatit hamunga #DestinationNunavut and #ArcticSpirit.
  • Nanminigilugit pilaagutitit piksanun.
  • Tunihilutit piksamik uvalu atqit attautinun piksanun.

Inungnun Tuhaqtidjutaitkuvin, qagitauyakuuqtitlugit piksatit hamungainfo@destinationnunavut.ca.

Pingahunik taktakhaqaqtut ilauyut Nikon piksaliut, aituuhiamik uvalu Upaguminaqtuq Nunavut puuqmik. Piksat tuniyauyut atuqtauniaqtut akhuugutikhat Nunavunmun tamainun tuhaqtidjutinun atuqtauyunun.

Akitaqutit angmaumaniaqtut Qitiqqautiyuq 30, 2018. Akimayut tuhaqtitauniaqtut uvani Qiqaiyaqluaqvia 11, 2018. Kangiqhitiagumaguvin akitaqutautikkut maligahat uvalu taktakhat pulaaqlugu https://www.facebook.com/destinationnunavut/

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz
Atanguyaq Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca