You are here

Umikhimallangniaqtuq Iqalungni Akhaluutiliqiyut Havagviat

Iipu 04, 2023

Inungnut Tuhaqtitaujuqhaq

Umikhimallangniaqtuq Iqalungni Akhaluutiliqiyut Havagviat

Iqalungni Akhaluutiliqinikkut Havagvia uvani 1104C umikhimaniaqtuq Pingattiunmi, Qitiqqautiyuq 5, 2023 pidjutigiblugu avaqutalirman imarmik ayuqhautigun. Havagvik angmaffaarniaqtuq Hitmatamiunmi, Qitiqqautiyuq 6, 2023 8:30 ublaami.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Weichien Chan
Atan'ngujaq, Tuhagakhanut
Pivalliajuliqijikkut Ingilrajuliqijikkullu
867-975-7818
EDT@gov.nu.ca