Havaktingit

You are here

Unikkaarvik Pulaarvik Hulipkaidjutikhangit - Tarium Hiklutirvia

Nuvaipa 13, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Unikkaarvik Pulaarvik Hulipkaidjutikhangit - Tarium Hiklutirvia

Tarium Hikutirviani, Unikkaarvik Pulaarvik qunngiaqtittiniaqtut piksasuuliuqhimayunik ukiuqtaqtumi unipkaanik ilitquhiniklu. Qaitjavuhi igluqpaanut 220 Iqalungni Hitammaiunmi ubluqhiut 7:30-nguraikpat. Upautigikhat akiittuq, tamuaqhaqarniaqturlu popcorn-mik niuqqakhaniklu.

Tarium Hikutirvia 15 –The Snow Walker: Qungiaqtitiyut taffuminga tingmiti iukkaqhimayuq annaktauhimayutlu, tamna aquti inulramirmiklu pinguaqtauhimayuq Annabella Piugattuk-min; pihimayuq Farley Mowat-tip unipkaanga.

Tarium Hikutirvia 22 – Pitquhikkut Nunavutip Qunngiaqtittiniq (Double Bill) ilauhimayuqlu Kinngait (1973) unipkaangualiuqhimayuniklu Idjuhinniklu Inuit (1978). Hapkua qunngialiuqhimayut hamunga 1970-min piqaqtut ingilganittanik unipqaniklu. Ilangit uqaqvigiyauyut iqhitaruniarungnaqhiyut mikyut nutaqqat

Tarium Hikutirvia 29 – Uvanga: Qungiaqtitiyut una angut uqtiqtuq Nunavunmun pivikhaqautinik ilaliutiliriamikni ilamingnun. Una piksasuuq pilik inirniinun qungiakhalik tapkua qungiaqtukhaugittut ukiuqalinngittut 18 -nik. Tamna Nunavunmi Qunngialiuqtit Pivikhaqautit Kuapulisikkut akiligiikhimayut $211,597 havaktayut piliuqhugitlu

Aallanik ilitturipkaidjutikhanik, hivayaqlugin 867-979-4636.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz
Atannguyaq, Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca