Havaktingit

You are here

Tingmiliqiniqmut Manikmik Ikayuutikhamiknik

Pigiaqaqtutin taima $7,500 tallamik ikayuutikharnik akiligianganik tingmiliqinikkut ilihaiyaanganik!

Ukiuk tamaat, nunaqaqtun Nunavunmi ilihaiyumayut tingmiliqinikkut havaagumayainik talvani Tununganirmi pigiaqaqtun atauhiuyunik hitamanik ilihairutikharyuarutikharnik talvanga maniktaqvikharnik uuktuqtauquyauyut tapkuninga Nunavut Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkunilu.

Maniknik ikayuutikhat pipkakpagait nunamiutanut nunaqaqtunik Nunavunmi (malrungnik ukunganik nunaqaqtunik) uuktugumayut talvuuna tingmihiqinikkut ilihaidjutikhanut. Tamna ilihairutikharnik aulagiaqaqtun talvuuna tingmiliqiyunik auladjutikharnik munagidjutikharnikluuniit tingminik ihuaqhaihimaaqtunik aqutumayuniklu ayuiqhaqtukharnik.

Ilihimayakhat

  • Inuit Nunavunmin umingaluuniit nunaqaqtunik Nunavunmi (inuuhimaaqtun Nunavunmi taima malrungnik ukuinik)
  • ayuiqhaqhimaanginaqtun ayuiqhautikharnik tingmiliqinikkut havaanganik
  • upalungairutikharnik havagianganik Nunavunmi iniqtirumik ayuikhautikharnik

Umikhikhaa uuturiami una Niqiliqivik 31, 2022.

Uuktuutit

Maliguagahat

 

Contact Name: 
Economic Development & Transportation
Phone: 
1-888-975-5999