Havaktingit

You are here

Inirniqhat Inulrammiit

Inirniqhat Inulrammiit havaarijangit havaktaujakhat ikajuutigijangit Inirniqhat inulrammiitlu tamainni Nunavunmi. Havaktaujakhanut hulilukaarutit ukuat ajuiqhautijut katimajunut tunihivlutiklu ikajuutikhanik aittuuhiakhaniklu ikajuutigivlugit nunallaami ittunut Inirniqhat inulrammiit havaktaujakhat, ukuatlu inirniqhat inulrammiit katimajiit. Unalu, una havaktaujakhaq tunihiotjutaa ikajuutikhanik nipiliunirmut ukuninga Inuit uqauhinginnut kkingulliagut naunaitkutaa pitquhirmingnilu pihiit.

Ikajuktauriami aittuutikun tunijauhimayununlu uktuutiinnun:

Akiittuq: 1-866-934-2035
Iqaluit: 1-867-979-5500 

 

Inirniriit ikajutaujarialiit :1-866-684-5056

Iningnikharunun Inulramiinuluit

 

Contact Name: 
Leo Tulugarjuk, Aulapkaijiluaq Iningnikharunun
Phone: 
(867) 934-2032