Havaktingit

You are here

Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) Pinahuarut

Una Inuit Qaujimajatuqangit Havakvia malruknik havakviqaqtut. Una Inuit Qaujimajatuqangit Havakvia havaariyangit pivalliatjutigiyangit Inuit Qaujimajatuqangit ukuatlu Inuit Nuatqatigiittiarniit hanaqitjutikhat kavamatkuni, ikayuqpakhutik aulatjutinut ukununga Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit, katimapkaitjutigivlugillu amihunit havakviuyunit ilauyut Tuttarviit Katimayiit.

Ikayuktauriami aittuutikun tuniyauhimayununlu uktuutiinnun:
Akiittuq: 1-866-934-2035
Iqalunni: 1-867-975-5516

 

Inuit Qaujimajatuqakut:

Aulapkaiji Inuit Qaujimajatuqangit
Shuvinai Mike
Hivajautikkut: (867) 975-5525
Qaritaujakkut titiraqvia: smike@gov.nu.ca
Website: www.ch.gov.nu.ca