Havaktingit

You are here

Havaakkut Atia

Havaakkut Atia Havakvik umikvikhaq upluq Nunallaaq Qanurittumik Havaaqaqtuq
Havakaffukhimayut Human Resources angmaumayuq inunikhirlugu Across Nunavut Casual
Nunallaani Munaqhi Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Kinngait Indeterminate
Nunallaani Munaqhi Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Mittimatalik Indeterminate
Nunallaani Munaqhi Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Arviat Indeterminate
Nunallaani Munaqhi Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Iqaluktuuttiaq Indeterminate
Nunallaani Munaqhi Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Ikpiarjuk, Ausuittuq, Kimmirut, Qausuittuq, Sanirajak Indeterminate
Nunallaani Munaqhi Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Kangiqliniq Indeterminate
Nunallaani Munaqhi (3) Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Qamanittuaq, Kangiqliniq Indeterminate
Nunallaani Munaqhi (Kangiqtugaapik, Kinngait, Pangniqtuuq, Mittimatalik) Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Kangiqtugaapik, Kinngait, Pangnirtung, Mittimatalik Indeterminate
Nunallani Malligaliqiyikkut Havaktingat Maligaliqiyikkut Tissaipa 17, 2021 Iqaluktuuttiaq Term
Nunallaani Qanikkut Aanniaqtailinirmun Tutqiqhaiyi Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Kugluktuk Term
Nunallaani Inuliqiji(t) Havaktingit Naunaitkutingit angmaumayuq inunikhirlugu Across Nunavut Casual
Maniliqiyi/Nuutittiyit Titiraqti Ilinniaqtuliqiyikkut Tissaipa 17, 2021 Kugluktuk Indeterminate
Aihimaviinni unalu Nunagiyamingni Munariyauyukhat Havakti I (Havaktitaulaktuq) Munarhiliqiyikkut Tissaipa 17, 2021 Kugluktuk Indeterminate
Ikajuuhiakhaliqiji Havakti(Havaktitaulaktuq) Havaktingit Naunaitkutingit Tissaipa 17, 2021 Taloyoak Indeterminate
Laisiqaqtuq Munaqhit Naunaitkutaanik Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Ikpiarjuk, Kimmirut, Qausuittuq, Sanirajak Indeterminate
Ihumakkut Aanniaqtailinikkut Ikajurnikkut Havakti Munarhiliqiyikkut Tissaipa 17, 2021 Iqaluktuuttiaq Indeterminate
Munaqhi Ataniq Munaqhiliqiviit Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Iqaluit Indeterminate
Munarhiliqiyukkut Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Iqaluit Indeterminate
Nunallaani Munaqhi Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Salliit Indeterminate
Avikturvingmi Atanguyaq Hingaijanun uvalu Inuulihaaqtunun Kivgaqtutit Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Kangiqliniq Indeterminate
Makpiraaqaqtuq Irnihuqtumik Ikayurnahuaqti Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Iqaluktuuttiaq, Kangiqliniq Indeterminate
Iliharvium Titiraqtia, Kugluktuk Iningniit Iliharviani Ilinniaqtuliqiyikkut Tissaipa 17, 2021 Kugluktuk Indeterminate
Angayukhiq Uqautjiyi, Anguniarniit Maniliurnirmun Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu Tissaipa 17, 2021 Kugluktuk Indeterminate
Atan’ngujaq Aanniaqtailinirmun Huliviqhainni Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Pangnirtung Indeterminate
Atanguyaq Aaniaqtailinikkut Auladjutit Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Qamanittuaq Indeterminate
Atan’ngujaq Aanniaqtailinirmun Huliviqhainni Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Qausuittuq Indeterminate
Ilihaiyiit Ilinniaqtuliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Across Nunavut Indeterminate
Umayuliqiyunik Atannguyauyaangat Ayuiqhayuq Avatiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Kugluktuk Term