Havaktingit

You are here

Ilihaqtukhat Tatkiqhiutaa

Hivumuaqatigiit havagvia Havaktuliqiyikkutni ihuakhaivaqtaat inungnut ilihaivikhaanik Nunavut Kavamani havagtiinnut, amigaittutlu ilihaivikhat, ilihaqtakhait, naunaitkapkaqtitauvakhutik katimaplutik makpiraatigutlu atauhiinnaunggittunik ilihaqpakhutik. Nutaat ilihaqvikhat ilaliutihimaangginnaqtut tatkiqhiutaannut

Qanuqtun uuktuqniaqqik ilihaivikhamut

Uuktugiami ilihaqvikhanut ataani titirarhimayunik, naqillugu ilihagumayarnik naunaigiami qanurittuuyaakha ilihaqvikhaq.

Inikhimayut uuktuutikhat qaritauyakkut piyukhauyut, tairuaguminaqtumik atiit titiraqlugu sainiutigilugulu havaktip havaktiplu atan’nguyaa. Tamaita atiliukhimayut hivulliutihimayut anggiktauhungnguyut kihimi inikhaiqqat kihiani.

Ilihaqtakhanik ihumaqhaliurutiqaqqin?

Piinnariaqaqtavut ihumaqhaliurutittin pilagiakhaptingnik nakyuumik ikayuriami Nunavut Kavamangat havaktiit. Tuyurlugin ilihaqtakhanik ihumaluirutittit uvunga training@gov.nu.ca.

Kitkut Naunaiyaqtiniaqqat

Naunaigumaguvit apikkuutiqaguvitluunniit, hapkunanit naunaingginnarialrit: training@gov.nu.ca


Uuktuutit Titirqat


 

Course Start End Date Region Community Application Deadlinesort descending
Havagtut Aihimatillutik - Tamaita Un’ngahiktukkut (Qaritaujakkut) Immaktirvia 07, 2021 Immaktirvia 18, 2021 Qikiqtaaluk Across Nunavut Immaktirvia 04, 2021
Ayungnautiqaqqan Havagvingmi - MS Teamsngit Immaktirvia 22, 2021 Immaktirvia 24, 2021 Kitikmeot Across Nunavut Immaktirvia 08, 2021
CSV