Havaktingit

You are here

Ilihaqtukhat Tatkiqhiutaa

Hivumuaqatigiit havagvia Havaktuliqiyikkutni ihuakhaivaqtaat inungnut ilihaivikhaanik Nunavut Kavamani havagtiinnut, amigaittutlu ilihaivikhat, ilihaqtakhait, naunaitkapkaqtitauvakhutik katimaplutik makpiraatigutlu atauhiinnaunggittunik ilihaqpakhutik. Nutaat ilihaqvikhat ilaliutihimaangginnaqtut tatkiqhiutaannut

Qanuqtun uuktuqniaqqik ilihaivikhamut

Uuktugiami ilihaqvikhanut ataani titirarhimayunik, naqillugu ilihagumayarnik naunaigiami qanurittuuyaakha ilihaqvikhaq.

Inikhimayut uuktuutikhat qaritauyakkut piyukhauyut, tairuaguminaqtumik atiit titiraqlugu sainiutigilugulu havaktip havaktiplu atan’nguyaa. Tamaita atiliukhimayut hivulliutihimayut anggiktauhungnguyut kihimi inikhaiqqat kihiani.

Ilihaqtakhanik ihumaqhaliurutiqaqqin?

Piinnariaqaqtavut ihumaqhaliurutittin pilagiakhaptingnik nakyuumik ikayuriami Nunavut Kavamangat havaktiit. Tuyurlugin ilihaqtakhanik ihumaluirutittit uvunga training@gov.nu.ca.

Kitkut Naunaiyaqtiniaqqat

Naunaigumaguvit apikkuutiqaguvitluunniit, hapkunanit naunaingginnarialrit: training@gov.nu.ca


Uuktuutit Titirqat


 

Course Start End Date Region Community Application Deadline
Ajungnautinik Ihuaqhaidjutikhangit Ihumaliurnikkutlu (MS Teams-kut) Julai 06, 2022 Julai 06, 2022 Qikiqtaaluk Across Nunavut Julai 05, 2022
Hivuliqhidjutikhanun Atuqtaujukhanullu Julai 12, 2022 Julai 12, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Julai 08, 2022
Havaktit kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Aujami Ilihaqtun Havaktunun - Kivalliq Julai 12, 2022 Julai 12, 2022 Kivalliq Across Nunavut Julai 11, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Aujami Ilihaqtun Havaktunun - Kivalliq Julai 13, 2022 Julai 13, 2022 Kivalliq Across Nunavut Julai 13, 2022
Ajuqhautiqalirumik Munaridjutikhaq Pigiaqtitauhimajutlu Julai 27, 2022 Julai 27, 2022 Kivalliq Across Nunavut Julai 26, 2022
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Julai 28, 2022 Julai 28, 2022 Qikiqtaaluk Iqaluit Julai 27, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Julai 29, 2022 Julai 29, 2022 Qikiqtaaluk Iqaluit Julai 28, 2022
Havaaqhangit Atangujaq Hivuliqtinikkut Ilihairutikhangit Niqiliqivik 02, 2022 Niqiliqivik 04, 2022 Kivalliq Across Nunavut Niqiliqivik 01, 2022
Ikaarninik Munagidjutikhaq Kivgauluaqtuq Ajuiqhautikharnik Niqiliqivik 16, 2022 Niqiliqivik 16, 2022 Kivalliq Across Nunavut Niqiliqivik 15, 2022
Tuniniq Ihuarhautikhakkut Uqaallautinirnik Niqiliqivik 16, 2022 Niqiliqivik 16, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Niqiliqivik 15, 2022
Ihuaqtumik Katimadjutikhanut Niqiliqivik 17, 2022 Niqiliqivik 18, 2022 Qikiqtaaluk Across Nunavut Niqiliqivik 16, 2022
Havaktit kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Niqiliqivik 25, 2022 Niqiliqivik 25, 2022 Kivalliq Rankin Inlet Niqiliqivik 24, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Niqiliqivik 26, 2022 Niqiliqivik 26, 2022 Kivalliq Rankin Inlet Niqiliqivik 25, 2022
Aalatqinik atulluaqtunik: Atuquhimaaqtun Aalatqinik Atulluaqtunik Havagvingmini Saptaipa 01, 2022 Saptaipa 01, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Niqiliqivik 31, 2022
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Saptaipa 15, 2022 Saptaipa 15, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Saptaipa 14, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Saptaipa 16, 2022 Saptaipa 16, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Saptaipa 15, 2022
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Saptaipa 28, 2022 Saptaipa 28, 2022 Qikiqtaaluk Across Nunavut Saptaipa 27, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Saptaipa 29, 2022 Saptaipa 29, 2022 Qikiqtaaluk Across Nunavut Saptaipa 28, 2022
Inungmun Ihuaqhidjutikhat Aturlugu Ikpiknarnirmik Qaujimaninga ‐ EQ I Aktuupa 19, 2022 Aktuupa 20, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Aktuupa 18, 2022
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Aktuupa 26, 2022 Aktuupa 26, 2022 Qikiqtaaluk Iqaluit Aktuupa 25, 2022
Inungmun Ihuaqhidjutikhat Aturlugu Ikpiknarnirmik Qaujimaninga ‐ EQ II Aktuupa 26, 2022 Aktuupa 27, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Aktuupa 25, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Aktuupa 27, 2022 Aktuupa 27, 2022 Qikiqtaaluk Iqaluit Aktuupa 26, 2022
Kiinaujaliqinikkut Upalungaijautikhat Havaguiqhimaliriami Nuvaipa 03, 2022 Nuvaipa 03, 2022 Kivalliq Across Nunavut Nuvaipa 02, 2022
Ihuaqhaidjutikharnik Itqaumagijarnun Nuvaipa 08, 2022 Nuvaipa 08, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Nuvaipa 07, 2022
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Nuvaipa 17, 2022 Nuvaipa 17, 2022 Kitikmeot Cambridge Bay Nuvaipa 16, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Nuvaipa 18, 2022 Nuvaipa 18, 2022 Kitikmeot Cambridge Bay Nuvaipa 17, 2022
Auladjutikharnik Ihuaqtumik ilihaidjutikhat: Auladjutikharnik Ihuaqtumik Havagvingmi Nuvaipa 22, 2022 Nuvaipa 22, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Nuvaipa 21, 2022
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Nuvaipa 24, 2022 Nuvaipa 24, 2022 Qikiqtaaluk Across Nunavut Nuvaipa 23, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Nuvaipa 25, 2022 Nuvaipa 25, 2022 Qikiqtaaluk Across Nunavut Nuvaipa 24, 2022
Ikaangniit Ihuaqtumik Aturnahuarnirmun: Ihuarjumiqtitinahuarlutin Havaaqhagiaqpan Havakharnik Tissaipa 06, 2022 Tissaipa 06, 2022 Kitikmeot Across Nunavut Tissaipa 05, 2022
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Tissaipa 08, 2022 Tissaipa 08, 2022 Qikiqtaaluk Across Nunavut Tissaipa 07, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Tissaipa 09, 2022 Tissaipa 09, 2022 Qikiqtaaluk Across Nunavut Tissaipa 08, 2022
Havaktit kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Tissaipa 14, 2022 Tissaipa 14, 2022 Kivalliq Across Nunavut Tissaipa 13, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Tissaipa 15, 2022 Tissaipa 15, 2022 Kivalliq Across Nunavut Tissaipa 14, 2022
Quviahuutigijaujaangat Atangujarnikkut Januali 10, 2023 Januali 10, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Januali 09, 2023
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Januali 19, 2023 Januali 19, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Januali 18, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Januali 20, 2023 Januali 20, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Januali 19, 2023
Aulatitihimaarniq Pitquhingnikkut Havaqatigiikniq Januali 24, 2023 Januali 24, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Januali 23, 2023
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Januali 26, 2023 Januali 26, 2023 Qikiqtaaluk Iqaluit Januali 25, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Januali 27, 2023 Januali 27, 2023 Qikiqtaaluk Iqaluit Januali 26, 2023
Qanuriliurniq Ilihaidjutit Ajuiqhainikkut Havaktitihimaarniq Havaktinik Iniqtigijaangat Havagiaqaqtainik Iitjirurvia 21, 2023 Iitjirurvia 22, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Iitjirurvia 20, 2023
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Iitjirurvia 22, 2023 Iitjirurvia 22, 2023 Qikiqtaaluk Across Nunavut Iitjirurvia 21, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Iitjirurvia 23, 2023 Iitjirurvia 23, 2023 Qikiqtaaluk Across Nunavut Iitjirurvia 22, 2023
Havaktit kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Iitjirurvia 28, 2023 Iitjirurvia 28, 2023 Kivalliq Rankin Inlet Iitjirurvia 27, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Maassi 01, 2023 Maassi 01, 2023 Kivalliq Rankin Inlet Iitjirurvia 28, 2023
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Maassi 16, 2023 Maassi 16, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Maassi 15, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Maassi 17, 2023 Maassi 17, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Maassi 16, 2023
Havaktit kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Maassi 23, 2023 Maassi 23, 2023 Kivalliq Across Nunavut Maassi 22, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Maassi 24, 2023 Maassi 24, 2023 Kivalliq Across Nunavut Maassi 23, 2023
CSV